Beatrixweg krijgt nieuwe riolering

De Wijk - Na de grootscheepse herinrichting van de omgeving van de Parkweg in de Wijk op het gebied van woningen, kon de infrastructuur natuurlijk niet achterblijven.

In opdracht van de gemeente De Wolden, afdeling projecten, in combinatie met woonstichting Actium is Buning Wegenbouw uit Zuidwolde sinds juni 2019 begonnen met het herstraten van de wegen en het vervangen van nieuwe straatkolken.

Ook leggen ze nieuwe voetpaden, parkeerplaatsen en inritten aan. Dit begon met het woonrijp maken aan de Briëtweg, vervolgens de vernieuwde Parkweg en tot slot de Beatrixweg. Hierin brengen ze tevens een extra Ø315 hemelwaterafvoer aan en worden de nieuwe woningen al gescheiden aangesloten op de riolering.