Ondernemen in Meppel: Bart Lever
Door Bart Lever

Als ondernemer je erfenis regelen

Als ondernemer heb je vast al goed nagedacht over alle kansen voor je bedrijf en waarschijnlijk over de risico's. Maar heb je daarbij ook gedacht aan je eigen overlijden of wat er gebeurt met jouw bedrijf bij ziekte?

Door het overlijden van een ondernemer kan een bedrijf in handen komen van erfgenamen (degenen die van jou erven) die misschien geen verstand hebben van ondernemen. Hierdoor kan het bedrijf in grote problemen komen en kan er ruzie tussen de erfgenamen ontstaan. Met een goed testament en misschien wat aanvullende maatregelen kan je veel problemen voorkomen. Ook kun je met een goed testament veel erfbelasting besparen.

Zo kan je bijvoorbeeld regelen dat het bedrijf bij je overlijden eigendom wordt van je opvolger. Daarbij kan je ook regelen of die opvolger het bedrijf voor niks krijgt of daarvoor geld moet betalen aan de (andere) erfgenamen. Als er geld moet worden betaald, kan je in je testament regelen hoe dit bedrag moet worden berekend en of het bedrag in één keer moet worden betaald.

Als je (nog) niet weet wie je opvolger in het bedrijf is, kan je ook iemand aanwijzen die na je overlijden je bedrijf tijdelijk leidt. Je kunt deze persoon ook een rol geven bij het zoeken naar een juiste opvolger of koper. Door het benoemen van een dergelijke persoon zorg je er in ieder geval voor dat het bedrijf niet meteen in moeilijkheden komt omdat niemand belangrijke besluiten kan nemen.

Het is ook verstandig om alvast na te denken over hoe het verder moet met je bedrijf als je door ziekte of andere reden langere tijd niet meer in staat bent om te werken. Om je bedrijf goed te beschermen tegen zulke omstandigheden kun je een notariële volmacht (of levenstestament) laten opstellen waarin je iemand aanwijst die dan, onder door jou te stellen voorwaarden, jouw taken mag overnemen.

Ik help je graag met het maken van keuzes en je wensen juridisch juist voor je vast te leggen. Wil je meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van de mogelijkheden voor jouw persoonlijke situatie.