Noordpoort genomineerd voor Aandeslag-Trofee

Transformatiegebied Noordpoort is genomineerd voor de Aandeslag-Trofee. Dit is een jaarlijkse trofee voor projecten die zich voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet.

De gemeente Meppel transformeert samen met bewoners en bedrijven met een nieuw bestemmingsplan het gebied Noordpoort tot een gebied met een mix van functies. ‘Daarvoor ontvangen ze de nominatie voor de Aandeslag-Trofee 2019’.

De gemeente wil de Noordelijke stadsentree, nu een milieubelast en deels verouderd gebied, ontwikkelen tot een meer aantrekkelijk gebied voor wonen, werken en verblijven. Het wil er een visitekaartje voor Meppel van maken.

Het gebied ligt tussen de nieuwe woonwijk Nieuwveense Landen en het centrum. Belangrijke opgaven zijn de verbetering van de bereikbaarheid van het gebied, de verbinding met de binnenstad en toevoeging van nieuwe functies aan het gebied, zodat een aantrekkelijk entreegebied ontstaat.

Nieuwe Omgevingswet

Vanaf 2021 treedt er een nieuwe Omgevingswet in werking. De Aandeslag-Trofee is onderdeel van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Het programma ondersteunt bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Met de nieuwe Omgevingswet moet het makkelijker worden om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen; duurzame projecten stimuleren en gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven.

Makkelijker voor bedrijven en inwoners

De nieuwe wet houdt in dat inwoners of bedrijven nog maar één vergunning hoeven aan te vragen als ze een project of activiteit willen starten. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Als er meerdere overheden verantwoordelijk zijn voor de vergunningaanvraag, neemt maar één van beide een beslissing. Zo is de aanvraag sneller afgehandeld, maar wordt het ook makkelijk gemaakt voor de aanvrager.

Voor bedrijven heeft de nieuwe wet ook voordelen. Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig, waardoor bedrijven sommige onderzoeken niet meer hoeven te doen. Dit betekent minder kosten.

Vorig jaar won Hart van Holland de Aandeslag-Trofee met hun Regionale agenda Omgevingsvisie. De winnaar van dit jaar wordt op 18 november bekend gemaakt.


Gerelateerd nieuws