Lezing en rondleiding in crematorium Reestborgh

Meppel - Björn Schmitz Uitvaartzorg en Varekamp Notariaat houden op dinsdag 24 september een lezing over eigen regie rond leven en overlijden. Crematorium Reestborgh biedt als gastheer na deze lezing een rondleiding door het crematorium aan.

'Veel mensen hebben hun wensen rond hun uitvaart niet vastgelegd, terwijl het voor de nabestaanden zo belangrijk is om die te kennen’, weet uitvaartverzorger Björn Schmitz uit ervaring. 'Niemand denkt graag aan de dood, maar iedereen krijgt ermee te maken. Na een overlijden zijn nabestaanden emotioneel. Dan is het voor hen fijn om te weten, dat het afscheid voorbereid is – ook in financieel opzicht.’ En op tijd nadenken over je uitvaart brengt méér. 'Ik ervaar, dat goede voorlichting leidt tot weloverwogen en mooie keuzes rond een afscheid. Mensen zijn soms verbaasd, wanneer ik uitleg dat zij – bijna altijd - zélf hun uitvaartverzorger kunnen kiezen. Dat een uitvaart traditioneel mag zijn, maar ook ‘van nu’ met alle ruimte voor eigen ideeën, voor een uniek afscheid. En juist dat heel persoonlijke maakt van uitvaartzorg maatwerk.’

Levenstestament

Varekamp Notariaat geeft bezoekers in heldere bewoordingen informatie over het belang van het hebben van een levenstestament én (actueel) testament. ‘Wij krijgen veel vragen over de eigen bijdrage voor zorg en het opeten van het eigen huis en het spaargeld’, vertelt Annet Varekamp. ‘Door wensen tijdig vast te leggen in een levenstestament én daarin iemand aan te wijzen die dat mag regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt, blijft het toch mogelijk daaraan uitvoering te geven. Ook op het moment wanneer u dit zelf niet meer kunt. Maar dan moet u het wel tijdig regelen bij de notaris.’

Daarnaast blijft het regelmatig laten checken van je testament zeer belangrijk. ‘Het opeten van de erfdelen van de kinderen als de langstlevende naar een zorginstelling gaat, kan vaak worden voorkomen door hierover een regeling in uw testamenten te laten opnemen’, aldus Berit Mulder. ‘En wees verstandig en wijs altijd een executeur aan in het testament. Kunnen ook na jouw overlijden alle zaken gewoon geregeld worden. Zelfs als erfgenamen het niet eens zijn. ‘Wij horen veel: ‘dat regelen we later nog wel eens, daar zijn we nu nog niet aan toe’. Maar niets is minder waar. Eigenlijk zou iedereen van 18 jaar of ouder dit moeten regelen. Dat kunnen wij de mensen niet vaak genoeg vertellen’, sluit Annet af.

De lezing begint om 19.15 uur. Ontvangst vanaf 19.00 uur. Aanmelden kan tot en met 20 september via 0521-591545 of info@varekampnotariaat.nl.