Informateur adviseert Westerveld tot vormen nieuw college

Informateur Michiel Herweijer heeft de resultaten van zijn onderzoek gedeeld met de gemeenteraad van Westerveld. Volgens hem moeten de drie oppositiepartijen met elkaar in gesprek over een nieuw college in Westerveld.

Herweijer deed onderzoek naar het ontstaan van de bestuurlijke crisis in Westerveld en wat hieraan gedaan kon worden. De crisis ontstond halverwege juli toen wethouder Wilfried de Jong ontslag nam vanwege een vertrouwensbreuk met zijn fractie, die van Progressief Westerveld. Ze verschilden met name van mening over de aanpak van het leliedossier.

DSSW-SW en Gemeentebelangen, die elk ook een wethouder hebben geleverd, meenden dat Progressief Westerveld impliciet ook het vertrouwen in de coalitie als geheel had opgezegd. De bestuurscrisis werd vervolgens compleet nadat Progressief Westerveld in een door deze partij ingelaste raadsvergadering het vertrouwen in de andere coalitiepartners opzegde.

Vijf lessen

Voor zijn onderzoek heeft Herweijer tien gesprekken gevoerd: vier afzonderlijke gesprekken met de collegeleden die sinds mei 2018 het college vormden en zes met de afzonderlijke fractievoorzitters van de partijen die de gemeenteraad van Westerveld vormen.

Herweijer heeft de gemeenteraad ‘vijf lessen’ gegeven voor de toekomst om een dergelijke situatie te voorkomen. Ten eerste adviseert hij de huidige oppositiepartijen (VVD, CdA, PVDA) om tot een nieuw coalitieakkoord te komen . Daarnaast is het volgens hem belangrijk dat de nieuwe coalitie tenminste negen zetels heeft, zodat er een draagvlak is.

Wethouders

Ook is het belangrijk dat er een meer evenredige verdeling verdeling van de portefeuilles over de drie wethouders komt. Pas wanneer dat is gebeurd, moet er worden gezocht naar een ervaren en deskundige bestuurder die de functie van Wilfried de Jong kan overnemen. Tenslotte is het volgens Herweijer belangrijk dat voordat de nieuwe wethouder aan de raad wordt voorgedragen, hij of zij ook de instemming van de beide zittende wethouders heeft.

De gemeenteraad overleg op 24 september over het advies van Herweijer.