Zangers en zangeressen gezocht voor project ‘religieuze onrust’

Regio - Voor het eerst zingt kamerkoor Matricale onder leiding van Klaas Peter van der Laan een geheel religieus programma. Het koor zingt vijfstemmige koorstukken en is op zoek naar nieuwe leden.

Het programma bestaat uit werk zoals de Misa Ascendens Christus van Tomás Luis de Victoria en andere 16e-eeuwse werken van onder meer Clemens non Papa, William Byrd en Thomas Tallis. Het is een boeiend programma dat het verhaal vertelt van de religieuze onrust in het Europa van de 16e eeuw.

Matricale is een kamerkoor uit Steenwijk e.o. dat meestal madrigalen zingt; vijfstemmige wereldlijke koorstukken uit de 16e eeuw. In dit project staat echter religieuze polyfone muziek uit de 16e eeuw centraal.

In de repetities is ruime aandacht voor stemvorming. In elke stemgroep, behalve de mezzosopranen, is ruimte voor aanvulling. Wij zoeken zangers met koorervaring, die bereid zijn thuis te oefenen. Bladmuziek kunnen lezen is geen voorwaarde; van alle stukken zijn audiobestanden.

Zangers die interesse hebben in dit project, zijn welkom eens vrijblijvend mee te zingen in de wekelijkse repetitie op woensdagavond vanaf 19:30 uur in ‘de Ontmoeting’ in Eesveen. Kijk voor meer informatie op www.matricale.nl.