Stikstofregeling waarschijnlijk fataal voor uitbreiding hotel De Harmonie

Den Haag - De Raad van State gaat vermoedelijk een rode streep zetten door het uitbreidingsplan voor hotel De Harmonie in Giethoorn. Dit bleek vrijdag tijdens een langdurige zitting bij de Raad in Den Haag.

De in mei door de Raad vernietigde PAS-regeling voor beperking van stikstof bij beschermde natuurgebieden, is ook gebruikt bij het maken van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de uitbreiding. Dit is al voldoende om het uitbreidingsplan te vernietigen. Maar de Raad gaat nog wel kijken naar een aanvullend natuuronderzoek dat later is gemaakt. Hoewel dit onderzoek, tot stomme verbazing van omwonenden, aantoont dat de uitbreiding zelfs voor een afname van stikstof zorgt, heeft de Raad grote twijfels. En dat is niet alleen omdat meer verkeer en meer gasten desondanks minder stikstof veroorzaken. Of de nieuwste stikstofberekening klopt, is voor de Raad zeer de vraag. Daarbij speelt ook een rol dat de gemeente inmiddels meerdere berekeningen met telkens andere uitkomsten maakte. Dat knaagt aan de geloofwaardigheid van die berekeningen.

Wintersluiting

De Raad constateerde ook dat de nieuwste berekening in ieder geval mank gaat bij de wintersluiting van het hotel. Doordat het hotel in de wintermaanden sluit, valt de berekening gunstiger uit voor de natuur. Dan is er namelijk vrijwel geen uitstoot door gasten en verkeer naar het hotel. Maar het bestemmingsplan laat wel toe dat het hotel de hele winter is geopend. Dat betekent meer uitstoot van stikstof waarmee geen rekening is gehouden.

Verder eist het bestemmingsplan volgens de Raad niet dat het hotel elektrisch wordt verwarmd om uitstoot van stikstof te beperken. Bij de nieuwe stikstofberekening is wel uitgegaan van elektrische verwarming. Daardoor is volgens de Raad ook met die nieuwste berekening een te gunstige uitkomst voorgehouden. De omwonenden zien de uitbreiding sowieso niet zitten vanwege aantasting van het cultuurhistorische landschap, de natuur en hun leefomgeving. Ook vrezen ze grote verkeersdrukte omdat het hotel nu mag uitbreiden naar 43 kamers. Die drukte zal vooral ontstaan op de Beulakerweg.

Vrees voor botenverhuur

Maar hun grootste angst is dat Giethoorn-Noord net zo druk zal worden als Giethoorn door toenemende botenverhuur. ‘We zijn bang dat het hotel een watersportbedrijf wordt’, zegt een van de omwonenden. En hoewel de gemeente dat ontkent, wordt die angst wel gevoed door het gemeentelijke beleid. Dat laat toe dat voor elke gastenkamer in Giethoorn ook een boot beschikbaar mag zijn zonder de vereiste vergunning.

De gemeente zegt dat er geen toename van botenverhuur kan komen. Daar ziet de Vaarverordening op toe. Maar daar hebben de omwonenden geen vertrouwen in. Het bestemmingsplan laat die toename wel toe, zeggen ze.

De Raad doet over zes weken uitspraak.


Gerelateerd nieuws