Afschuttingsweg krijgt onderschrift Jodenweg

Rouveen - Leerlingen van GBS de Levensboom in Rouveen stuurden burgemeester Segers in april een brief. Daarin stelden zij hem de vraag of de straatnaam ‘Afschuttingsweg’ veranderd kon worden in ‘Jodenweg’.

Een mooi initiatief, dat voortkwam uit een gastles van documentairemaker Geertjan Lassche over de Joodse dwangarbeid in het dorp. Op 3 oktober wordt ‘Jodenweg’ als onderschrift aan het straatnaambord Afschuttingsweg toegevoegd.

‘Verhalen blijven vertellen’

De Joden uit de werkkampen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog de Afschuttingsweg, maar ook andere lokale infrastructuur, aangelegd. De werkzaamheden en hun verblijf in de kampen kregen gaandeweg de oorlog een steeds repressiever karakter. ‘Door een bord te plaatsen kan iedereen die er langs komt, lezen wat de Joodse mensen moesten doen en wat hier in de oorlog is gebeurd. Het is mooi dat juist leerlingen van een basisschool mij hebben gevraagd om het bord te plaatsen. Het is belangrijk om deze verhalen uit de Tweede Wereldoorlog te blijven vertellen’, aldus burgemeester Segers.

Beide basisscholen in Rouveen besteden in de komende periode in de lessen aandacht aan het verhaal van de Joden in Staphorst.