Wij Duurzaam Staphorst kan verder met realisatie windmolens

Staphorst - De gemeenteraad van Staphorst heeft gisteravond een verklaring van geen bedenkingen afgegeven aan B en W, zodat zij een omgevingsvergunning kan verlenen aan Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst voor de bouw van drie windturbines van elk 210 meter hoog in gebied De Lommert.

Twee weken geleden was al duidelijk dat ChristenUnie en SGP voor zouden stemmen en CDA, Gemeentebelangen en de PvdA tegen. Dat gebeurde ook. Met tien voor en zeven tegen viel de hamer voor de bouw van de turbines die er 25 jaar staan. Voor 2021 moeten ze draaien.

Locatie

CDA, GB en PvdA zijn het niet eens met de plek en ook de participatie zou te wensen hebben overgelaten. GB vindt dat de gemeenteraad nauwelijks een stem had in de locatiekeuze. Immers, initiatiefnemers mochten een plan indienen voor een locatie, een onafhankelijke commissie bepaalde welk plan het beste was. De raad zette zichzelf buitenspel. Dat kan niet bij een dergelijk project, vindt GB. De voorstanders betogen dat de gemeenteraad zelf tot deze werkwijze besloot begin vorig jaar en dat je niet tijdens het spel de regels kan veranderen.

De bouw van de molens is feitelijk een opdracht van de provincie Overijssel. Die wil nog 12 megawatt aan windenergie invullen in Staphorst. De gemeente weigerde aanvankelijk, er staan al drie molens in Rouveen, maar ging onder dreiging van een Provinciaal Inpassingsplan door de bocht. Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst zag het levenslicht. Ze wil het project 100 procent coöperatief uitvoeren. Lasten en lusten blijven binnen de gemeenschap. De onafhankelijke beoordelingscommissie vond dat WDS het beste plan had.

Tournee

Wij Duurzaam Staphorst kan nu verder met de realisatie van de molens. WDS wil dat burgers kunnen participeren. De coöperatie ging de laatste maanden op tournee door de gemeente en peilde de bereidwilligheid om mee te doen. Die peiling kwam uit op een deelname ter waarde van 3,6 miljoen euro.

De race is nog niet gelopen. Tegenstanders zijn er namelijk ook. Een stuk of 25 grote bedrijven en het buurtcomité Behoud de Lommert slijpen de messen om naar de rechter te stappen. De tegenstanders zijn niet per se tegen molens, maar wel tegen deze plek, vlakbij het beschermd dorpsgezicht, in plaats van bij de andere drie molens in Rouveen. Dat was veel logischer en beter geweest, vinden tegenstanders.

De praktijk wijst uit dat je als tegenstander van goede huize moet komen om een windmolenproject bij de rechter te torpederen. De opponenten menen dat ze de juiste munitie hebben om het plan tegen te houden.