Plannen voorplein gemeentehuis Dalfsen worden nog even uitgesteld

Dalfsen - Het voorplein van het gemeentehuis van Dalfsen is een thema dat veel discussie oplevert. Dit bleek ook maandagavond weer tijdens de gemeenteraadsvergadering. Er is nu besloten om de plannen nog even uit te stellen.

Het idee is om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren, te zorgen voor minder onderhoud en de veiligheid te vergroten. De raadsleden willen eerst de bezuinigingsvoorstellen afwachten. Dat gaan ze deze week intern bespreken. Kern is dat alle partijen, met uitzondering van D66, de plannen soberder willen uitvoeren en het bedrag van 350.000 euro te hoog vinden.

Voorbeeld

Volgens wethouder Schuurman is het voorstel - dat nagenoeg gelijk was aan het voorstel dat tijdens de commissievergadering is behandeld - het beste en voldoet het aan de gestelde eisen. In het plan wordt ook de verstening van het plein aangepakt. Dat houdt in dat er stenen uit gaan en het plein groener wordt. Dit omdat de gemeente de burgers stimuleert om hun eigen tuinen te vergroenen en hierin zelf het goede voorbeeld willen geven. ‘Onze eigen voortuin mogen we daarbij niet overslaan’, is de overtuiging van het college.