Zorgen over bezorging Wolder Courant: extra afgiftepunten gerealiseerd

Zuidwolde - De bezorging van de huis-huis-krant de Wolder Courant laat in verschillende delen van de gemeente De Wolden te wensen over. Het bracht Ruud Smit (VVD) ertoe om daar donderdagavond in de raadsvergadering vragen over te stellen aan het college van B en W.

De Wolder Courant neemt in ieder geval voor de gemeente een belangrijke plaats in, omdat er wekelijks de gemeentepagina’s in gepubliceerd worden. Op die pagina’s staan bekendmakingen die de gemeente wettelijk verplicht is te doen en die zoveel mogelijk inwoners dienen te bereiken.

Ruud Smit stelde cast dat er inwoners zijn die zelfs al jaren geen Wolder Courant in de brievenbus krijgen. Burgemeester Roger de Groot ging uitgebreid in op de vraag. ‘We gebben diverse malen contact gehad met de uitgever, nu de NDC Mediagroep en daarvoor Boom regionale uitgevers, maar het bleek steeds moeilijk om bezorgers te krijgen. In de vakantieperiode is sowieso lastig om bezorgers te vinden’, wist De Groot. Volgens hem heeft de NDC wel degelijk de nodige inspanningen gedaan om bezorgers te werven, zelfs de beloning is verhoogd.

Extra afgiftepunten

Om de verspreiding zo goed mogelijk te regelen, zijn extra afgiftepunten gerealiseerd, onder andere bij supermarkten en zelfs bij het Vershuus in Ruinen, dat allemaal dus naast de reeds bestaande afgiftepunten.

‘De Wolder Courant is overigens ook digitaal beschikbaar, iedere woensdag is de actuele krant te downloaden.’ De burgemeester noemde ook nog wat alternatieven. ‘Er zijn al inwoners die deze taak zelf ter hand nemen en een stapel kranten meenemen voor de buren. Als gemeente kunnen we huis-aan-huis flyers bezorgen, veel meer alternatieven zijn er niet. We kunnen hooguit onder de aandacht brengen dat er afgiftepunten zijn’, besloot De Groot zijn antwoord.