Jongeren vormen de gemeenteraad van Meppel

Meppel - De gemeenteraad houdt maandag 14 oktober in samenwerking met ProDemos en de scholen voor vo en mbo de jaarlijkse jongerengemeenteraad.

Aan dit project doen ongeveer 70 leerlingen van Stad & Esch, Drenthe College, Terra, Greijdanus en Dingstede mee. Zij houden zich een dag lang in het stadhuis bezig met lokale politiek.

Tijdens deze dag bedenken ze concrete plannen in het kader van het thema: 'groene duurzame gemeente'. De gemeenteraad heeft voor de uitvoering van het beste plan een bedrag van 1.250 euro beschikbaar.

Plannen maken

De gemeenteraad wil jongeren meer betrekken bij de lokale politiek en de besluitvorming. Door de jongere met politiek aan de slag te laten gaan, ervaren ze hoe de politiek functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand komen.

In het stadhuis voeren de leerlingen gesprekken met (duo-)raadsleden, medewerkers en deskundigen op het terrein van groen en duurzaam. De informatie kunnen de leerlingen gebruiken bij de uitwerking van hun plan.

's Middags besluiten de leerlingen in een 'raadsvergadering' de jongerengemeenteraad over de besteding van het beschikbaar gestelde bedrag. Het project dat de meeste stemmen krijgt, wordt door de gemeente daadwerkelijk uitgevoerd.