Parochie Heilige Drie-eenheid heeft gift voor Alzheimercafé Meppel

Meppel - Een gift van de ‘Kunst van Barmhartigheid’ van de parochie Heilige Drie-eenheid is dinsdag overhandigd aan het Alzheimercafé Meppel.

Anneke Zonneveld, coördinator van Alzheimercafé Meppel heeft de cheque in ontvangst genomen. Het Alzheimercafé houdt maandelijks bijeenkomsten, waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Daarnaast leren zij over dementie en aanverwante thema’s.

Onder de aandacht

Het doel van de ‘Kunst van Barmhartigheid’ van de parochiële Caritas Instelling van de parochie de Heilige Drie-eenheid is om het diaconaal werk onder de aandacht te brengen. Een werkgroep samengesteld uit de drie locaties Hoogeveen, Beilen en Meppel zijn aan het werk gegaan. In alle drie de kerken is een tafel ingericht waarop de activiteiten van het jaar zichtbaar werden.

De werkgroep is begonnen om de parochianen zelf te laten aangeven welke vrijwillige werkzaamheden in het kader van de 7 werken nu al worden uitgevoerd. In de klappers werden 50 bladen ingevuld met een 200 tal activiteiten die de parochianen zelf nu al doen. Daarnaast zijn er in dit jaar een zestal workshops geweest en is er een thema-avond georganiseerd.

Drie goede doelen

Ook zijn parochianen thuis bezig gegaan om kunstwerken te maken. Het jaar Kunst van Barmhartigheid is afgesloten met een veiling van alle kunstwerken. De totale opbrengst is 1400 euro. Dit geld komt ten goede aan drie doelen in de drie locaties: Alzheimercafé Meppel, Voedselbank Beilen en Stichting Leergeld in Hoogeveen.