Provincie komt met ruim twee ton voor Brink in Ruinen

Gedeputeerde Staten willen een subsidie van respectievelijk 212.952 en 250.000 euro toekennen aan herontwikkelingsprojecten in Ruinen en Gieten. Deze plannen zorgen voor kwaliteitsverbetering van het dorp.

Het project in Ruinen bestaat uit het herbestemmen van het oude gemeentehuis en de herinrichting van het aangrenzende openbaar gebied op de Brink. Door deze ontwikkeling krijgt de ruimtelijke kwaliteit een impuls, waarbij de overgang tussen het oude gemeentehuis en de Brink wordt verbeterd en de voetgangersverbinding met het parkeerterrein De Kaamp wordt geoptimaliseerd.

Gedeputeerde Henk Brink: ‘Als provincie willen we deze plannen voor de herontwikkeling steunen ter verbetering van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. De revitalisering draagt bij aan het behoud van essentiële functies in het dorp en een kwalitatieve verbetering van de Brink zelf.’ Het geld komt uit de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit.