Notaris Joost houdt Dag van de Erfenis

Meppel - De VMN (Vereniging van Mediators in het Notariaat) en de vFAS (vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars) houden op vrijdag 8 november de eerste Dag van de Erfenis.

Notaris Joost uit Meppel: ‘Als familienotaris is het afwikkelen van nalatenschappen onderdeel van mijn dagelijks werk. In de eerste plaats is het overlijden van een dierbare een emotionele gebeurtenis. Maar daarnaast moeten de erfgenamen bij het afwikkelen van de erfenis vele praktische en rationele beslissingen nemen. Er moet overlegd worden met andere erfgenamen, die ook allemaal op hun manier met hun verdriet bezig zijn. Dat is soms moeilijk. Toch moet je met alle erfgenamen samen werken, want je hebt de instemming van alle erfgenamen nodig om tot een verdeling van de erfenis te komen. Je bent als het ware tot elkaar veroordeeld tot de erfenis is afgewikkeld.’

Conflict

‘Als je toch al niet zo goed met de andere erfgenamen overweg kunt, wordt dit waarschijnlijk alleen maar erger door het overlijden van een familielid. Het afwikkelen van de erfenis wordt dan een bron van conflicten. Als je samen niet komt tot een goede afwikkeling van een erfenis of tot een verdeling, kun je naar de rechter stappen. Een goed alternatief voor een gerechtelijke procedure is bemiddeling, dit noem je ook wel mediation. Bij mediation gaan de erfgenamen samen met een onpartijdige tussenpersoon – de mediator – op zoek naar een oplossing.’

Advies

Notaris Joost is een gespecialiseerd familierecht MfN-registermediator. Tijdens de Dag van de Erfenis op vrijdag 8 november zijn mensen uitgenodigd om vrijblijvend advies te krijgen over de aanpak van de afwikkeling van een nalatenschapskwestie. Belangstellenden kunnen de hele dag binnenlopen of zij kunnen vooraf een afspraak maken via 0522 820310.

Notaris Joost is gevestigd aan Blankenstein 123