Vergunning voor motorcrossbaan Staphorst is definitief goedgekeurd

Den Haag / Staphorst – Omwonenden hebben bij de Raad van State geen gehoor gekregen voor hun bezwaren tegen een nieuwe vergunning voor de motorcrossbaan aan de Spoordijk in Staphorst. De Raad verwierp vandaag al hun bezwaren. Daarmee is de vergunning voor aanpassingen aan de crossbaan van AMBC definitief goedgekeurd.

De vergunning werd vanwege de bezwaren eerder door de rechtbank Overijssel al veranderd om de omwonenden meer bescherming te geven tegen overlast. Maar volgens de omwonenden gingen die aanpassingen van de rechtbank niet ver genoeg. Ze gingen in hoger beroep bij de Raad van State.

Geen argumenten

De Raad oordeelt nu over de meeste bezwaren dat die niet meer zijn dan een herhaling van hun bezwaren die bij de rechtbank zijn ingediend. En dat is niet genoeg. Bij dit hoger beroep moest met argumenten worden aangevoerd waarom het oordeel van de rechtbank niet deugde. Volgens de Raad hebben de omwonenden dit niet gedaan.

Zo klaagden ze zonder verdere onderbouwing dat de rechtbank onterecht belangenafwegingen heeft gemaakt die telkens in hun nadeel uitvielen. De Raad stelt overigens dat de rechtbank geen belangenafwegingen heeft gemaakt, maar gewoon heeft geoordeeld over de bezwaren.

Bescherming

Met de nieuwe vergunning mag de crossbaan worden verlengd. Ook de geluidswal mag worden verlengd met een geluidsscherm daarop. De Raad is het met de rechtbank eens dat de geluidsvoorschriften en de geluidswal voldoende bescherming bieden. Voor het zicht vanuit hun woningen maakt die wal niet uit, omdat daar nog een bos tussen ligt dat hoger is. Verdere maatregelen om de geluidsoverlast te beperken, zijn volgens de Raad niet nodig.