Geld lenen steeds goedkoper: consument profiteert

Aangeboden door: Frisia Financieringen

Kredietverstrekkers blijven hun rentes verlagen. Voor het eerst sinds lange tijd is de kredietrente voor persoonlijke leningen onder de 4% gedaald. Hiermee wordt lenen steeds goedkoper.

De rentewijzigingen hebben alles te maken met renteverlaging bij de Europese Centrale Bank. Ook speelt concurrentie een grote rol. Toch zijn niet alle kredietverstrekkers gelijkwaardig: slechts enkelen hebben hun rente tot minder dan 4% verlaagd. Frisia Financieringen is een van de eersten die een persoonlijke lening met een rente vanaf 3,9% kan aanbieden.

Persoonlijke lening met rentevaste looptijd

Belangrijk bij de persoonlijke lening is dat de rente de gehele looptijd vaststaat. De kredietverstrekker kan en mag deze niet tussendoor wijzigen: ook niet wanneer de rentes stijgen. Het is niet ondenkbaar dat de ECB in de toekomst de rentes verhoogt. Hierop volgen banken en kredietverstrekkers, waardoor ook de rentes op spaartegoeden en leningen stijgt. Dankzij de vaste periode blijft de rente van reeds bestaande leningen ongewijzigd.

Persoonlijke lening goedkoper dan doorlopend krediet

De hoogte van de rente is niet alleen afhankelijk van de kredietaanbieder en het leenbedrag, maar ook van de leenvorm. De persoonlijke lening is altijd (iets) goedkoper dan het doorlopend krediet. Bovendien probeert de overheid het doorlopend krediet te ontmoedigen, juist omdat dit de consument soms in financiële problemen brengt. Zo mag een doorlopend krediet sinds medio 2019 niet langer dan 15 jaar doorlopen.

De looptijd bij de persoonlijke lening staat vast. Consumenten hebben vaak de keuze uit een looptijd variërend van 12 tot 120 maanden. Na deze periode is de consument van zijn lening af, iets dat bij het doorlopend krediet niet het geval is.

Dankzij ontmoedigende maatregelen (beperkte looptijd en hogere rente) kiezen Nederlanders steeds vaker voor een persoonlijke lening.

Liever een persoonlijke lening dan roodstaan

Ondanks dalende rentes blijven banken een hoge rente voor roodstaan in rekening brengen. ING en Rabobank rekenen met 12,9% rente, de SNS met 11%. Ongeoorloofd roodstaan kan zelfs een maximumrente van 14% tot gevolg hebben. Te lang of te vaak rood staan kan hierdoor aardig in de kosten lopen.

Wie regelmatig geld tekortkomt of eenmalig geld nodig heeft kan dan beter een persoonlijke lening afsluiten. Met een rente vanaf 3,9% (Bron: Frisia Financieringen) valt hier niet veel over te zeggen. Zo is de consument in ieder geval geen dief van eigen portemonnee.

Lening op het leendoel afstemmen

Een aantrekkelijk lage kredietrente mag geen reden zijn om een willekeurige lening af te sluiten. Het blijft belangrijk om de lening op het leendoel af te stemmen. Een complete verbouwing kost meer dan de aanschaf van een elektrische fiets. Meer lenen dan nodig is jaagt de consument alleen maar op kosten. Dit is dan ook de reden dat kredietverstrekkers vaak naar het leendoel vragen: zo kunnen ze een inschatting van de benodigde financiering maken. Niet om de consument te pesten, wél om deze tegen impulsieve beslissingen te beschermen.