Geen derde wethouder in Staphorst

Staphorst - De gemeente Staphorst krijgt toch geen derde wethouder. ChristenUnie wethouder Alwin Mussche en zijn SGP-collega Lucas Mulder blijven met z’n tweeën op het pluche. Een derde collega komt er niet.

Dat bleek vanavond tijdens de raadsvergadering. Op 11 juni van dit jaar trok het CDA wethouder Bert Krale terug. Hij was vijf jaar verantwoordelijk voor onder andere sport en economische zaken. Het CDA stelt in haar algemene beschouwingen van gisteravond ‘dat een extern geraadpleegde consultant aangaf dat er een wethouder was die de grenzen opzocht en bij tijd en wijle gecorrigeerd moest worden om er niet overheen te gaan’. Namen en rugnummers worden niet genoemd.

Het CDA concludeerde daarop dat het college niet samen verder kon. De christendemocraten wilden dat alle wethouders ontslag zouden nemen om vervolgens een nieuw college samen te stellen. CU en SGP weigerden dat.

De wethouders Lucas Mulder en Alwin Mussche besloten voorlopig samen door te gaan. Er was een moment van bezinning, waarna SGP en CU besloten in conclaaf te gaan met de andere partijen om te kijken of en wie de derde wethouder zou moeten worden.

Uiteindelijk bleek dat geen van de overige fracties bereid was om onderdeel te worden van het huidige collegebestuur. Wel lieten de partijen weten een derde wethouder te wensen, gezien het werk en het draagvlak in de samenleving. Het CDA gaf wederom aan niet meer in het huidige college te willen stappen. Gemeentebelangen wilde wel, maar dan moest er een nieuw coalitieakkoord komen. GB had graag een wethouder ‘van buiten’ gezien. Ook de PvdA wilde niet toetreden tot het college.

Op basis van deze uitkomst besloten ChristenUnie en SGP om samen door te gaan als college dragende fracties. Er komt dus ook geen derde wethouder van buiten de gemeente. De beide wethouders zijn bereid de extra portefeuilles te blijven beheren tot het eind van deze bestuursperiode’ Daarbij is tevens besloten het huidige coalitieakkoord ‘Samen, voor elkaar! 2018-2022’ uit te blijven voeren.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!