Collectieve zorgverzekering gemeente Meppel

Aangeboden door: Zorgverzekeringvergelijken2020.nl

Meppel is één van de gemeenten die in samenwerking met een grote verzekeraar een collectieve zorgverzekering heeft afgesloten. Die is speciaal voor mensen met een laag inkomen.

Het doel is om de inwoners een goede zorgverzekering aan te bieden tegen gunstige voorwaarden. Dat betekent dat er korting wordt gegeven op de premies van de basisverzekering. Ook de aanvullende verzekeringen zijn goedkoper, omdat de gemeente daar een deel van betaalt. De dekkingen bij de aanvullende verzekeringen zijn heel ruim. Er is bijvoorbeeld volledige vergoeding van de eigen bijdragen aan medicijnen. Een ander voordeel is dat de deelnemers nooit rekeningen hoeven voor te schieten.

Voor wie is de collectieve zorgverzekering in Meppel?

De collectieve zorgverzekering in de gemeente Meppel is bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Als je je aanmeldt moet je dan ook voldoen aan een aantal voorwaarden. Ten eerste moet je wonen binnen de gemeentegrenzen van Meppel. Ten tweede worden er eisen gesteld aan het inkomen. Het gezamenlijk inkomen van de aanvragers mag niet groter zijn dan 120% van de inkomensgrens, die jaarlijks wordt vastgesteld. Een derde eis is ook een financiële voorwaarde. Want het gezamenlijk vermogen van de aanvragers mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens, die elk jaar wordt bepaald.

Is de collectieve verzekering goedkoper dan ‘gewone’ verzekeringen?

In de afgelopen jaren is er discussie geweest over de prijs van de collectieve zorgverzekering in Meppel. In de media verschenen berichten dat een ‘gewone’ zorgverzekering goedkoper was dan de collectieve verzekering. Of dit werkelijk zo is, is lastig te beoordelen en verschilt per situatie. De deelnemers aan de collectieve zorgverzekering hebben de keuze uit drie pakketten. De gemeente adviseert mensen die veel zorg nodig hebben om het duurste pakket te nemen. Dan wordt alle zorg vergoed en hoeven er achteraf nooit extra kosten te worden betaald. Zo’n pakket is echter wel duurder dan een ‘gewone’ zorgverzekering.

Vanaf wanneer zijn zorgverzekeringen te vergelijken

Elk jaar is er in de laatste maanden een ware strijd gaande tussen de aanbieders van zorgverzekeringen. De beste manier om te bepalen of het voor jou zinvol is om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of een ander pakket is door gebruik te maken van één van de vele onafhankelijke vergelijkingssites. Dat kun je het beste doen vanaf half november. Zorgverzekeraars treden al vanaf half september naar buiten met de premies voor het volgende jaar. Vanaf half november moet elke verzekeraar die bekend hebben gemaakt. Als je dan gaat vergelijken zorgverzekering 2020 is het overzicht compleet en ben je ruim op tijd.

Tips voor het vergelijken van zorgverzekeringen

Het doel van overstappen naar een andere zorgverzekering is dat je een lagere premie gaat betalen, zonder het risico te lopen een enorme rekening te betalen als je iets overkomt. Afhankelijk van je situatie zijn er verschillende manieren om dat te doen. Je kunt het eigen risico verhogen als je bijna nooit zorg nodig hebt. Je kunt ook stoppen met de aanvullende verzekering voor een bril. Want soms is de jaarpremie duurder dan een nieuwe bril. Check ook of je niet dubbel verzekerd bent en of je recht hebt op zorgtoeslag.