ChristenUnie wil Gemeenteweg sluiten voor vrachtverkeer

Staphorst - De ChristenUnie in Staphorst wil dat in 2021 de Gemeenteweg tussen Stovonde en de spoorlijn wordt afgesloten voor al het vrachtverkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Vanaf dat moment zouden er geen grote vrachtauto’s en kleine kinderen op fietsen zijn die elkaar moeten passeren.

In dat jaar verbreedt de gemeente de spoorwegovergang bij de Gorterlaan. Volgend jaar wordt de aansluiting van Oosterparallelweg met de Gorterlaan aangepast. Na deze maatregelen is er volgens de CU een betere afwikkeling van het vrachtverkeer en hoeven deze grote jongens niet meer over de Gemeenteweg te rijden.

‘Het is druk in dit deel van ons dorp. Ik stuur mijn dochter niet op de fiets over de rotonde om een vriendin naar huis te brengen. Wij willen uw college verzoeken samen met ondernemers en winkeliers de gevolgen van deze voorgestelde afsluiting in kaart te brengen en vanuit eigen verantwoordelijkheden hier uitvoering aan te geven’, aldus de fractievoorzitter van de CU, Jan Carlo Bos tijdens de raadsvergadering.