Ouderen willen liefst wonen in dorpscentrum

Dalfsen - Een grote wens van veel ouderen in de gemeente Dalfsen is om binnen de gemeente te verhuizen en dan vooral naar het centrum van de kern waar ze wonen. In de buurt van de winkels.

Dit blijkt volgens wethouder André Schuurman uit de gehouden woonbehoefte-onderzoek onder ouderen. Tijdens het maandelijks persmoment komt het onderwerp uit de nieuwe woonvisie ter sprake.

De raadscommissie bespreekt in december de visie waarin ook het beleid voor de ouderen aan de orde komt. Nu zijn er 1.400 tachtig-plussers in de gemeente maar over tien jaar zijn dat er 2.300.

Over de resultaten van het onderzoek wordt tijdens het persmoment gesteld dat het een wens is van veel ouderen. Of ze die ook daadwerkelijk gaan uitvoeren is maar de vraag. Ook komt naar voren of het wenselijk is om de ouderen in het centrum te huisvesten. Voor de bestaande wijken betekent dat dan een verstoring in de leeftijdsopbouw van de bewoners.

De vraag is waarom de ouderen nu juist naar de dorpskernen willen. Schuurman denkt om de reuring.

Tiny houses

Het college heeft ook het voornemen om met een pilot voor tiny houses te starten. De eerste vragen die volgens Schuurman dan aan de orde komen zijn: wat zijn dat precies voor woningen en voor wie zijn ze bedoeld? Antwoord op de laatste vraag kan zijn: voor burgers die bewust klein willen wonen in een energie neutrale woning of voor personen die met spoed op z oek zijn woonruimte. Het onderwerp gaat de wethouder met de raadscommissie bespreken.

Het gemeentelijk beleid over wonen richt zich naast wonen ook op de zorg. Beide aspecten komen in de woonvisie aan de orde.

Door Rieks Folkerts