Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen roept gemeente op werk te maken van winkelgebied

Staphorst - De Ondernemersvereniging Staphorst-Rouveen wil dat de gemeente Staphorst ondanks de penibele financiële situatie werk maakt van de uitvoering van een rapport dat vorig jaar is opgesteld om het winkelhart van Staphorst te verbeteren.

Een bureau dat verstand heeft van zaken deed vorig jaar in opdracht van de ondernemersvereniging én betaald door de gemeente onderzoek naar het winkelhart van Staphorst. Dat kostte 10.000 euro. Daar rolden allerlei adviezen uit, maar daar dreigt het nu bij te blijven, want Staphorst verkeert in een lastige financiële situatie. Een pas op de plaats dreigt. De ondernemersvereniging vindt echter dat de adviezen uitgevoerd moeten worden, ook al is er weinig geld.

Dat heeft oud-burgemeester van Staphorst en nu voorzitter van de ondernemersvereniging, Joop Alssema, laten weten. Volgens hem is een goed winkelhart niet alleen belangrijk voor de ondernemers, maar het is volgens hem voor alle inwoners van belang dat er een duurzaam, veilig en gezellig winkelhart van Staphorst blijft. Daarom is er volgens hem voor de uitvoering van het plan geld nodig. Het rapport ligt er, de plannen zijn er, nu is het zaak om de knip te trekken om uitvoering te geven aan de plannen.

Divers winkelgebied

‘Neem concrete maatregelen overeenkomstig uw eigen coalitieakkoord en stel menskracht en financiële middelen ter beschikking’, zegt Alssema. Hij verwijst fijntjes naar het coalitieakkoord van de gemeente Staphorst waarin staat dat Staphorst samen met ondernemers en omwonenden het winkelgebied wil versterken. ‘We komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch winkelgebied, divers winkelgebied.’

Het uiteindelijke rapport mondde uit in een advies voor het winkelhart van Staphorst. De routering van het winkelgebied verdient volgens de onderzoekers aandacht. Kijk ook eens goed naar de grote parkeerplaats op de Markt, zo luidt het advies. De sfeer kan beter, net als de herkenbaarheid. Ondernemers, horeca en het toerisme zouden de krachten moeten bundelen. Ook de parels van Staphorst zouden volgens de ondernemers meer benut moeten worden, zodat bezoekers langer in het dorp blijven.

‘We gaan door met de plannen’

Wethouder Lucas Mulder laat weten dat het project niet van tafel is, maar dat de gemeente de ondernemersvereniging als kartrekker ziet. ‘We gaan door met die plannen en als er concreet geld nodig is, komen we terug bij de gemeenteraad. Misschien zijn er dan wel mogelijkheden.’