Zwemvijver Zwarte Dennen is leeggepompt om slierterige brei te verwijderen

Punthorst - De zwemvijver in De Zwarte Dennen in de Boswachterij Staphorst wordt leeggepompt. Het woekerende aarvederkruid dat deze zomer voor verstrikkingsgevaar zorgde, mag worden verwijderd. Door het opschonen van de vijver ontstaat er meer ruimte om veilig te zwemmen.

Na uitvoerig overleg met de provincie Overijssel kreeg Staatsbosbeheer toestemming om deze woekerende waterplant te verwijderen. Eind oktober zijn de werkzaamheden afgerond. Zo’n 200.000 kuub water wordt met groot materiaal uit de zwemvijver gepompt.

Niet alleen recreanten maken gebruik van deze zwemvijver. Diverse soorten amfibieën vinden de Zwarte Dennen een geschikte locatie om hun kroost groot te brengen. De aanwezigheid van waterplanten als aarvederkruid, is voor amfibieën belangrijk. Ook voor alle zwemmers is het van belang. Door het zuurstof leverend vermogen dragen de planten bij aan de hygiëne van het zwemwater. Staatsbosbeheer zoekt nu naar de juiste balans tussen de hoeveelheid waterplanten, de zwemveiligheid en het leefgebied van amfibieën.

Knoflookpad

In de zwemvijver leven verschillende amfibieën, zoals deze poelkikker maar ook de beschermde knoflookpad. Hij zet zijn eieren af op het aarvederkruid. Deze plant verankert zich in de bodem en de groene plantendelen groeien met lange, dunne stengels ondergedoken in het water. Door de lange warme periodes van de afgelopen zomer groeide de plant snel en er ontstond een brei van groene slierten. Deze brei wordt na het wegpompen van het water met een kraan verwijderd.

Samen met vrijwilligers wordt het vrijgekomen materiaal nauwkeurig afgezocht op aanwezigheid van amfibieën. Deze worden opgevangen en overgezet naar de nabij gelegen Oude Vijver, aan de oostzijde van de Vijverweg. Daar vinden ze geschikte plekken om te overwinteren. Vervolgens kunnen ze in het voorjaar zelf bepalen naar welk voortplantingswater ze gaan. Er liggen amfibieëntunnels onder de Vijverweg, zodat ze veilig naar de andere kant kunnen komen.

Vanaf het moment dat de werkzaamheden klaar zijn, vult de vijver zich op natuurlijke wijze met nieuw en fris grondwater, aangevuld met regenwater.