Rolstoelbus doet het erg goed

Een jaar na de feestelijke ingebruikname van de rolstoelbus van Vrijwilligersvervoer is duidelijk dat het in een behoefte voorziet. Met de rolstoelbus is de wens van de stichting Vrijwilligersvervoer, om ook rolstoelgebonden mensen te kunnen vervoeren, in vervulling gegaan.

,,We hebben in die tijd ruim 300 ritten gereden voor 30 verschillende klanten", zegt de beheerder van de rolstoelbus Bé Moes. ,,Maar we kunnen nog veel meer rolstoelers vervoeren. De bus staat nog te vaak stil."

Familiebezoek

De rolstoelbus is vooral bedoeld voor thuiswonende mensen in een rolstoel, die de faciliteiten missen waarover bewoners van verzorgingstehuizen wél kunnen beschikken. De stichting Vrijwilligersvervoer, beter bekend onder de namen Hoogeveenvervoert en DeWoldenvervoert, wil de rolstoelbus dan ook vooral inzetten voor familiebezoek en recreatieve ritten, waarvoor het reguliere WMO-vervoer niet zo geschikt is.

De opbrengsten van de rolstoelbus zijn tot nu toe kostendekkend, zegt Bé Moes, die ook penningmeester is.

Dit jaar verwacht de stichting bijna 4000 ritten te rijden. Enige honderden burgers van Hoogeveen en De Wolden maken er gebruik van.