Ot en Sien zijn even terug bij Het Kompas

Nieuwleusen - De christelijke bassischool Het Kompas viert deze week haar 100e verjaardag. Feest voor de 64 leerlingen, de leerkrachten, de ouders maar ook voor de buurtbewoners.

De school is ontstaan nadat de toenmalige christelijke school A propvol was. Het schoolbestuur besloot om een lokaal te huren van de Openbare Westersche school in het Ruitenveen voor 200 gulden per jaar. De school kreeg de naam christelijke school B. Op de eerste schooldag op 3 november 1919 werkte het weer niet mee, het sneeuwde en er kwamen 22 leerlingen. Een week later waren dat er al 44 en in januari 1920 52. Momenteel heeft de school 64 leerlingen.

Feestweek

Voor de leerlingen is de feestweek maandag al begonnen. In Ot en Sien-kleding hebben de kinderen bij het museum Palthehof ervaren hoe het kinderleven er 100 jaar geleden uitzag.

De onderbouwleerlingen kregen workshops over wegen, naaien en de was doen. Bij het naaien werd een inktlap gemaakt en bij het wegen werden een oude bascule gebruikt om appels en zichzelf te wegen. De bovenbouwleerlingen kregen workshops over touwdraaien, koffiebonen malen en een sok stoppen.

Dinsdag onderzochten de leerlingen hoe er 100 jaar geleden werd gewerkt op school. Vandaag (woensdag) zijn de leerlingen van de onderbouw op bezoek geweest bij de Hulstkampen en hebben ze een modeshow in Ot en Sien-kleding gehouden.

Voor donderdag staat een feestdag gepand waaraan naast kinderen ook de ouders mee kunnen doen. De dag wordt afgesloten met een dankdienst.

Vrijdag is er ‘s avonds feest en op zaterdag de reünie. Er hebben zich inmiddels al 270 belangstellenden voor de reünie gemeld.