Veertig procent van de Meppeler tuinen is verhard

Meppel - Twee op de vijf tuinen in Meppel ligt vol met stenen. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland, waar ruim een derde van het tuinoppervlak in beslag wordt genomen door een tegelterras in de tuin, parkeerplek naast het huis of stenen pad naar de voordeur.

Van alle gemeenten in de regio is alleen Westerveld meer versteend. Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft gekregen van onderzoeks- en adviesbureau Cobra Groeninzicht. Met behulp van luchtfoto's achterhaalde het bureau welk deel van de tuinpercelen 'groen' (bomen, gras of planten) of juist 'grijs' (bestrating, schuurtjes, kale grond) is. 

In 38 gemeenten is zelfs gemiddeld meer dan de helft van de voor- of achtertuinen betegeld of bebouwd. Volgens experts heeft dit nadelige gevolgen voor de omgeving: het riool wordt tijdens piekbuien overbelast, de stad wordt heter en dieren en planten zien hun leefgebied kleiner worden. Vooral insecten, maar ook kleine dieren als muizen en mollen hebben hieronder te lijden. Vogels hebben op hun beurt weer minder voedsel. 

Stichting Steenbreek maakt zich sterk voor vergroening. De stichting schrijft op haar website: 'Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijn stof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, verbetert het bodemleven en mensen voelen zich prettiger en gezonder.' De stichting roeps burgers dan ook op om eens goed rond te kijken in de eigen tuin. 'Zijn al die tegels wel echt nodig? Hoe kun je jouw tuin heel eenvoudig en onderhoudsvriendelijk groen maken?' De gemeente Meppel is een van de deelnemers aan de actie Steenbreek.