Arjan Mengerink is nieuwe directeur Veiligheidsregio IJsselland

Regio - De 57-jarige Arjan Mengerink is per 1 januari 2020 benoemd als de nieuwe directeur Veiligheidsregio IJsselland / commandant brandweer. Op dit moment is Mengerink bezig met leiderschapsontwikkeling bij de politie Oost-Nederland.

Arjan heeft veel managementervaring op het gebied van veiligheid, niet alleen als districtschef bij Politie IJsselland en lid van de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio IJselland maar ook als algemeen commandant politie en als operationeel leider bij de veiligheidsregio. Daarnaast is hij veel betrokken geweest bij grote ontwikkelopgaven binnen de politie, zoals bij de vorming van de nationale politie en de realisatie van de meldkamer.

Hij is afgestudeerd aan de Politieacademie en heeft de studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. In 2015 werd hij verkozen als multiplier of the year: een titel die hij kreeg vanwege het feit dat hij een leiderschapsstijl heeft waarin hij met passie anderen stimuleert om hun capaciteiten en talenten optimaal te benutten.

'Graag leiding aan geven' 

‘Met de komst van Arjan Mengerink krijgt de veiligheidsregio een leider die zowel gericht is op de mens als het resultaat, die IJsselland met haar veiligheidsproblematiek goed kent, die hart heeft voor het operationele optreden en die gericht is op verbinden, ontwikkelen en presteren. Dat past helemaal bij de koers die de veiligheidsregio heeft ingezet’, laat het bestuur weten.

Mengerink start per januari 2020 met zijn nieuwe baan en kijkt hier naar uit: ‘Een organisatie die samen werkt aan veiligheid. Die gericht is op verbinden, inspelen op hetgeen er in de samenleving gebeurt en waarin vakmanschap centraal staat; daar wil ik graag leiding aan geven.’