Mariska Roeters is nieuwe bestuurder Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe

Mariska Roeters is per 1 januari 2020 door de Raad van Toezicht benoemd als nieuwe bestuurder bij Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD)

ZZWD is een regionale zorgaanbieder, met ongeveer 400 medewerkers en evenzoveel vrijwilligers, die voornamelijk zorg en ondersteuning biedt aan ouderen in de gemeenten Westerveld en De Wolden.

Mariska Roeters is momenteel werkzaam als directeur binnen de adviestak van accountants- en adviesorganisatie KPMG en heeft een bedrijfseconomische achtergrond. ‘Zowel haar kennis van de zorg alsmede de bedrijfseconomische kennis zijn belangrijk voor de toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg waar ZZWD voor staat’, meldt het zorgcollectief.

Opvolger

Mariska Roeters volgt Joke Mengerink-Hogevonder op, die 1 januari 2020 bij ZZWD vertrekt. De heer Bolhuis, voorzitter van de Raad van Toezicht, is haar zeer erkentelijk voor de negen maanden waarin zij als tijdelijk bestuurder werkzaam was voor de organisatie.

‘In de selectieprocedure hebben diverse geledingen uit de organisatie een belangrijke bijdrage geleverd aan dit besluit’, zegt hij. ‘Wij hebben er als raad alle vertrouwen in dat de zorg- en dienstverlening door de medewerkers en vrijwilligers van ZZWD onder leiding van Mariska Roeters op een prettige en constructieve wijze voortgezet zal worden en wensen haar vanaf deze plaats veel succes toe.’