CDA Dalfsen overlegt met landelijke partijtop

Dalfsen - De gemeente kent de komende jaren grote financiële tekorten, met name veroorzaakt door de decentralisaties in het sociaal domein en lagere uitkeringen van de Rijksoverheid.

De gemeenteraad haalt de komende jaren miljoenen euro’s uit de spaarpot van Dalfsen, maar dat kan niet jaren doorgaan. Er is bovendien nog veel onzekerheid over de financiële toekomst, bijvoorbeeld als het gaat om de uitvoering van de jeugdzorg.

Veel zaken worden landelijk (en provinciaal) bepaald, zoals de maatregelen voor de stikstofproblematiek en de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Betsy Ramerman, Bert Ruitenberg en Roel Kouwen zijn daarom afgelopen weekend naar het CDA-partijcongres geweest om hier aandacht voor te vragen. Zo is er veel gesproken over het nieuwe koersdocument van het CDA dat uitgaat van een sterke samenleving: zij aan zij!

Daarbij hoort ook een ‘realistische en toekomstbestendige kijk op de agrarische sector’, vervolgt raadslid Bert Ruitenberg. Naar aanleiding van stevige discussies op het congres zal de koers hierop worden aangescherpt.

Daarnaast zijn op het congres de lijntjes met landelijke en provinciale partijgenoten aangehaald, zo hebben de raadsleden uit Dalfsen onder andere gesproken met ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!