Kou uit de lucht in Westerveld: gemeenteraad haalt forse ozb-verhoging van tafel

De soep wordt in Westerveld niet zo heet gegeten als dat ze eerder is opgediend. De aangekondigde, forse lastenverzwaring voor de inwoners is dinsdagavond van tafel gehaald.

De onroerendezaakbelasting (ozb) hoeft komend jaar niet een slordige negen ton extra op te leveren maar ‘slechts’ een kwart miljoen, besloot de gemeenteraad.

Net als veel andere gemeenten gaat Westerveld gebukt onder hoog oplopende zorgkosten (met name jeugdzorg). De jaarrekening over 2018 sloot al met een onverwacht groot tekort, van 2,4 miljoen euro. Een koude douche voor de raad van de welgestelde gemeente Westerveld.

Rigoureuze ozb-stijging voorgesteld

Om de gemeentelijke financiën op orde te houden was in de begroting voor komend jaar een rigoureuze verhoging van de ozb voorgesteld. Die moest 869.000 euro meer in het laatje brengen.

Maar deze begroting was al in de grondverf gezet voordat Westerveld deze zomer werd opgeschrikt door een bestuurscrisis. Inmiddels heeft binnen de coalitie Progressief Westerveld het veld geruimd voor de VVD. Op de stoel van Wilfried de Jong, die in juli zijn ontslag indiende, zit nu Klaas Smidt. Voor de liberalen was een bovengemiddelde ozb-stijging onbespreekbaar.

‘Geld dat we mensen eerder hebben teruggegeven’

De vernieuwde coalitie van Gemeentebelangen, DSSW-SW en VVD besloot niet de begroting voor 2020 opnieuw te schrijven. In plaats daarvan legde ze dinsdagavond, tijdens de bespreking van het stuk in de raad, een amendement op tafel. Wel zo praktisch. Een meerderheid van de gemeenteraad nam dat over.

De ozb gaat nu wel omhoog, maar met ‘slechts’ 250.000 euro. ,,Het geld dat we de mensen eerder hebben teruggegeven”, sprak fractievoorzitter Geke Kiers van DSSW-SW vergoelijkend. Het kwart miljoen is immers ongeveer het bedrag dat de inwoners dit jaar minder hoefden op te hoesten in vergelijking met 2018.

,,Dit is een lastenverzwaring die beter past bij een gemeente als de onze en bij deze tijd”, concludeerde VVD-fractieleider Renate Masselink.

Toeristenbelasting komend jaar 15 cent omhoog

Om de gemeente niet in de rode cijfers te laten belanden, hield de raad dinsdag de lastenverzwaring voor niet-inwoners goeddeels overeind. De toeristenbelasting, nu 1,10 euro per persoon per overnachting, bedraagt volgend jaar 1,25 euro. De raad nam wel unaniem een motie van CDA en Progressief Westerveld aan om de toeristenbelasting daarna niet op voorhand elk jaar verder op te trekken tot uiteindelijk 1,50 euro in 2023, wat de coalitie eerst wilde.

Gerjo Ballast, fractievoorzitter van het CDA, hield de raad met succes voor dat een ongebreidelde stijging van de toeristenbelasting ‘het imago van Westerveld een behoorlijke deuk kan opleveren’. Alvorens verdere verhogingen te overwegen, komt er komend voorjaar een raadsdebat over de toeristenbelasting.

Tegen die tijd worden ook de uitkomsten verwacht van een onderzoek naar berekeningswijzen van de toeristenbelasting. Het Recreatieschap Drenthe heeft opdracht gegeven voor dat onderzoek.

Forensenbelasting stijgt 39 procent

De door de coalitie voorgestelde verhoging van de forensenbelasting haalde het eveneens. Het gaat om een belasting voor mensen die elders staan ingeschreven, maar in Westerveld bijvoorbeeld een stacaravan hebben. Zij zien hun lasten met niet minder dan 39 procent stijgen. ,,Fors”, zei VVD’er Masselink van de verhoging. ,,Maar we hebben deze belasting decennia lang heel erg laag gehouden.”

Een amendement van CDA en Progressief Westerveld om de forensenbelasting gelijke tred te laten houden met de toeristenbelasting kreeg alleen steun van de PvdA. Daarmee werd het verworpen. Het amendement kwam neer op een stijging voor volgend jaar van 7,1 in plaats van 39 procent.