Langgekoesterde wens in vervulling, miljoenen voor opknappen fietspaden

Giethoorn - De gemeente en de provincie Overijssel gaan de komende jaren bijna 32.500 meter fietspad in Steenwijkerland opknappen. Er wordt zo’n 4,8 miljoen euro uitgetrokken om in totaal twaalf fietspaden én de Steenwijkerweg in Willemsoord aan te pakken.

Het plan is onderdeel van het bidbook, dat als belangrijk kenmerk heeft om de toeristenstroom naar Giethoorn beter te spreiden.

Klachten

In de gemeente wordt al jaren steen en been geklaagd over de staat van enkele fietspaden. Vooral in Kalenberg en Ossenzijl zijn de klachten niet van de lucht. Daar komt vanaf volgend jaar verandering in. In Kalenberg worden de fietspaden Kalenberg Noord Zuid (5.175 meter), Heuvenpad (1325 meter) en het Kalenbergerpad (1600 meter) opgeknapt. Ook de bijna 11 kilometer lange fietsverbinding Steenwijk-Ossenzijl wordt verbeterd. Giethoorn is de spil in het plan. Vanaf het toeristische dorp komen er verbeterde fietsverbindingen met Kalenberg, Wanneperveen, Belt-Schutsloot en Dwarsgracht.

In het plan wordt ook meteen de Steenwijkerweg in Willemsoord meegenomen. Naast de fietsverbinding naar Wolvega wordt ook de doorgaande weg opgeknapt. Bedoeling is dat deze doorgaande weg onder andere wordt versmald om de regelmatig hoge snelheden te reduceren. De Steenwijkerweg is met 1,6 miljoen euro meteen ook de duurste opknapper van het verbeterproject van de gemeente en de provincie.

Bidbook

De herinrichting van het fietspadennetwerk is een belangrijk onderdeel van het bidbook Land van Weerribben en Wieden; Poort naar Overijssel. De aanpak bouwt voort op het beleid van de afgelopen tien jaar, waarin de nadruk al werd gelegd op een gemeentedekkend fietsnetwerk. Nu wordt opnieuw een stap gemaakt met de verbreding en verbetering van twaalf fietspaden. Daarnaast kijken de gemeente en provincie op welke locaties in het fietsnetwerk extra watertappunten aangelegd kunnen worden.

PFAS een risico

Volgens de gemeente vraagt het omvangrijke project een intensieve voorbereiding, die meer tijd in beslag zal nemen dan normaal voor regulier onderhoud. Helemaal met de actuele discussies over de stikstof en bodem (PFAS) in het achterhoofd. ,,Die ontwikkelingen zijn daarbij een risico dat vooreerst alleen vertraging in de start van de uitvoering tot gevolg heeft”, schrijven burgemeester en wethouders in een informatienota. Het is de bedoeling dat de Steenwijkerweg als eerste wordt opgeknapt. De voorbereidingen daar zijn momenteel in volle gang, zodat begin volgend jaar begonnen kan worden met de daadwerkelijke werkzaamheden. In de tweede helft van 2020 wordt gestart met de aanpak van de fietspaden bij Kalenberg, de verbinding Steenwijk-Ossenzijl en de Markerweg-Driewegsluis. In totaal is drie jaar uitgetrokken om alle projecten af te ronden. Als laatste, in de periode 2021-2022, staan de verbindingen Belterweg bij Belt-Schutsloot en Wanneperveen-Giethoorn op de rol.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!