Verbeterplan voor plein gemeentehuis Dalfsen blijft te duur

Dalfsen - De kleinst mogelijke meerderheid van de raadscommissie, elf tegen tien zetels, is en blijft tegen de kosten van 350.000 euro voor het verbeterplan van het plein voor het gemeentehuis van Dalfsen.

Dit bleek maandagavond tijdens de commissievergadering.

Het onderwerp is al meerdere keren door de raadsleden besproken met het verzoek om een soberder variant uit te werken. Het besproken voorstel was echter gelijk aan de vorige. Tijdens de vorige commissievergadering over het voorplein stelde Luco Nijkamp van de ChristenUnie (CU) al dat het voorgestelde plan volgens de partijen meer omhelst dan het aanpakken van alleen de knelpunten.

Bij het uitwerken van deze schetsontwerpen zijn verschillende stakeholders, waaronder Platform gehandicapten, BTB-groep, VVN, Fietsersbond, Plaatselijk Belang Dalfsen, Vrienden van Dalfsen, omwonenden en inwoners van Dalfsen betrokken geweest. Volgens Nijkamp hebben deze het mooiste plan gekozen maar niet gekeken naar de financiën.

Alle partijen zijn het eens over de toegankelijkheid van het gemeentehuis; die moet voor alle inwoners goed zijn. Probleem bij het plein is de lift voor het gemeentehuis, die is vaak defect. De hellingbaan voor personen met een rolstoel is te steil. Ook heeft het plein los zittende tegels.

Alle raadsleden hebben voor de vergadering in een rolstoel tegen de hellingbaan kunnen rijden en ervaren dat dit geen eenvoudige zaak is.

In het collegevoorstel worden volgens de tegen stemmers meer zaken, zoals fietsenparkeren aangepakt die niet direct noodzakelijk zijn.

Tegen het voorstel stemden CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD. Gemeentebelangen en D66 stemden voor.

Hoe het nu verder moet met het plein ligt op het bordje van wethouder Schuurman. Hij vroeg de raad om meer concrete punten in de brengen. Het onderwerp is nu als bespreekstuk naar de raadsvergadering doorgeschoven. Blijft iedereen bij zijn standpunt, dan betekent dit voor de burgers voorlopig geen verbetering van de toegankelijkheid.