Gaswinning Vermilion in Diever mag doorgaan

Diever - De Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de beroepen van de gemeente Westerveld en Milieudefensie tegen de gaswinning in Diever door Vermilion ongegrond zijn. De gemeente en Milieudefensie hadden beroep aangetekend tegen de goedkeuring van het winningsplan in 2016 én tegen de omgevingsvergunning voor het verhogen van de dagproductie op de mijnbouwlocatie Wapse nabij Diever.

De rechtbank oordeelt dat voldoende is gemotiveerd dat kan worden uitgegaan van de door Vermilion berekende onzekerheidsmarge en prognose van de bodemdaling. Met een door de minister aangepast voorschrift over de procedure van schadeafhandeling van Vermilion is voldoende inzicht gegeven op welke wijze deze procedure is ingericht, en welke rol en verantwoordelijkheid de minister daarin heeft.

Over de omgevingsvergunning voor het verhogen van de productiecapaciteit naar 1,5 miljoen Nm3 per dag, oordeelt de rechtbank dat de (milieu)gevolgen van deze verhoging voldoende zijn onderzocht en dat de verhoging van de gasproductie niet zal leiden tot negatieve effecten.