Achtergrond: Helft huisartsen in Meppel heeft nog geen contract met Achmea

Meppel - Slechts één van de zeven huisartsenpraktijken in Meppel heeft inmiddels een contract met zorgverzekeraar Achmea. Dat blijkt uit een overzicht op de zorgzoeker 2020 van Zilveren Kruis.

Drie van de zeven huisartsen heeft geen contract afgesloten met Achmea. De andere drie zijn nog in onderhandeling over een nieuw contract.

Op de website Zorgzoeker wordt een grote hoeveelheid huisartsen uit het hele land vermeld zonder contract. Veel meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Achmea

Achmea omvat onder andere de verzekeraars Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland. Zilveren Kruis is van oudsher de dominante verzekeraar in Friesland, Drenthe en Noord-Overijssel. De hoeveelheid klanten van Achmea (concentratiegraad) in Friesland is opvallend hoog. Dit wordt met name veroorzaakt door de fusie van Achmea en De Friesland.

Noordoost-Groningen en Oost-Overijssel zijn van oudsher gebieden waar Menzis de grootste zorgverzekeraar is. Dat blijkt uit de Vektis zorgthermometer van 2016. Ook in 2019 is de zorgverzekeringsmarkt in Nederland nog vrij geconcentreerd.

Achmea is niet alleen in Noord-Nederland de grootse verzekeraar, ook landelijk staat het concern met een marktaandeel van 29% aan de top. Hoewel het aantal klanten de laatste jaren afneemt, hebben dit jaar nog bijna 5 miljoen Nederlanders een polis bij een van de Achmea-merken.

Gevolgen

Wat de gevolgen zijn voor de patiënten van de huisartsen zonder contract is onduidelijk. Zeker is wel dat de ‘reguliere zorg’ altijd voor 100% wordt vergoed. Maar wat dan met de andere zorg, zoals de ketenzorg en de speciale verrichtingen, waarvoor de huisarts extra wordt betaald?

Onder ketenzorg valt bijvoorbeeld de regelmatige consulten voor COPD of diabetes. Hiervoor wordt jaarlijks ongeveer 250 euro per patiënt aan de huisarts door de verzekeraar betaald. Tenminste, als deze een contract heeft. Ketenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en de kosten vallen in principe niet onder het verplichte en eventueel vrijwillige eigen risico.

Door de onduidelijkheid over het begrip ‘reguliere zorg’ loopt de patiënt van een huisarts zonder contract het risico dat deze het bedrag zelf moet betalen. Vervolgens kan de patiënt dat bedrag bij de verzekeraar terugvragen. Indien de patiënt over de duurdere restitutiepolis beschikt, is er niets aan de hand. Dan krijgt deze gewoon het volle bedrag vergoed.

Maar de meeste mensen hebben een natura-polis. Deze is goedkoper maar keert slechts 75% van de kosten uit indien de zorgaanbieder (dus de huisarts) geen contract heeft met de verzekeraar. Ouderen en chronisch zieken die veel gebruikmaken van anderen dan ‘reguliere zorg’ en een natura-polis hebben, lopen daardoor het risico volgend jaar extra te moeten betalen. 

Huisartsen Meppel

Een van de praktijken die geen contract hebben en die niet in onderhandeling zouden zijn is Spectrum medisch centrum. Laura van den Hoek, praktijkmanager bij Spectrum in Meppel reageert verbaasd. Ze zegt hierover: „Tot einde van dit jaar kunnen wij het contract voor 2020 afsluiten en wij hebben zeker de intentie om dit te doen. Het is de verwachting dat we het contract eind dit jaar rond hebben.” Op de vraag waarom dan op de site wordt aangegeven dat er geen contract is afgesloten, moet ze het antwoord schuldig blijven.

Ook Huisartsenpraktijk Oosterboer heeft volgens de site geen contract maar is wel van plan er een af te sluiten. De praktijk volgt het advies van de Huisartsenzorg Drenthe (HZD) in Assen. HZD is namens de aangesloten huisartsen verantwoordelijk voor de organisatie van de chronische zorg.

Hoogstwaarschijnlijk volgen alle Meppeler huisartsen binnenkort het advies van de HZD op om een contract met Achmea af te sluiten.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!