Drentse gemeenten overleggen gezamenlijk over opvang asielzoekers in het nieuwe jaar

Diever - De twaalf Drentse gemeenten gaan met elkaar overleggen over de opvang van asielzoekers. Dat vertelde burgemeester Rikus Jager op vragen van Progressief Westerveld.

Een eerste overleg aan de ‘regietafel’ heeft maandag plaatsgevonden. Aan deze ‘tafel’ werken het Rijk, de provincies en gemeenten aan gezamenlijke opgaven op het terrein van asiel, huisvesting vergunninghouders en integratie en participatie. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma ging in gesprek met burgemeesters en wethouders van de Drentse gemeenten.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) dat nu weer kampt met een tekort aan capaciteit, verwacht in 2020 landelijk vijfduizend extra opvangplekken nodig te hebben. Door de grote toestroom van vluchtelingen zouden er ook in Drenthe extra plaatsen gecreëerd moeten worden om asielzoekers op te vangen. Volgens burgemeester Rikus Jager blijft de regie in handen van de provincie. Zo kunnen nieuwe opvangplaatsen evenwichtig over Nederland worden verdeeld. Momenteel worden landelijk bijna 27.000 asielzoekers opgevangen. Drenthe had zo’n vijf jaar geleden azc’s op verschillende locaties. Ze staan nu weer leeg of kregen een andere bestemming. In Westerveld werden asielzoekers opgevangen in Geeuwenbrug en Vledder.