Studenten Terra Meppel helpen bij oplossing watertekort voor boeren

Meppel - Drie studenten van Terra Meppel dragen bij aan innovatieve peilgestuurde drainage voor graslanden. Ze hebben afgelopen (droge) zomer de grasgroei gemeten bij het demonstratiebedrijf Boeren met bodem en water van mts Neppelenbroek bij Zuidwolde.

Op het bedrijf van Neppelenbroek is een aantal innovatieve maatregelen uitgevoerd, zoals peilgestuurde drainage. Met dit systeem is het bedrijf in staat om de grondwaterstanden, zoals blijkt uit metingen, te verhogen met 50 tot 75 centimeter.

Watertekort

Nico Neppelenbroek ervaarde op zijn percelen in het verleden vaak een tekort aan water, waardoor de grasgroei op zijn percelen achterbleef. Hij bedacht in samenspraak met Everhard van Essen van Aequator Groen & Ruimte een innovatief systeem: peilgestuurde drainage. Er werden drainagebuizen aangelegd in de grond, die aangesloten werden op verschillende putten. In de putten kan het waterpeil door de boer verhoogd of verlaagd worden. Daarmee wordt water dus actief geïnfiltreerd in de grond. Nu - na 2 groeiseizoenen meten - blijkt dat het grondwater hierdoor sterk verhoogd kan worden in droge perioden.

De studenten van de opleiding Veehouderij en Loonwerk, Mirthe Meuleman, Sabine Zantinge en Ilonka van der Kamp, hebben het afgelopen groeiseizoen elke 2 weken de grashoogte gemeten. Uit deze metingen is af te leiden dat de grasproductie het hele seizoen ongeveer 20 procent hoger heeft gelegen. „Naast de hogere productie, kan mij dit veel kosten besparen”, zegt Nico Neppelenbroek. „Ik hoef de percelen niet opnieuw in te zaaien en ik hoef ze ook niet meer te beregenen.”

Boeren met bodem en water

Het demonstratiebedrijf Neppelenbroek Boeren met bodem en water in Zuidwolde is een initiatief van LTO, valt onder het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) en wordt gefinancierd door waterschap en provincie. Het DAW is in 2013 gestart en streeft naar een hogere landbouwproductie en een verbeterde waterkwaliteit en -kwantiteit. Op het demonstratiebedrijf zijn bodem- en watergerelateerde maatregelen uitgevoerd. Andere maatregelen die gedemonstreerd worden, zijn het bolleggen van percelen, ondiepe nauwe drainage, opheffen van storende lagen, verhogen van organische stofgehalten, telen van droogtebestendige grassen, erfafspoeling en een rietfilter. Het project wordt begeleid door Aequator Groen & Ruimte.

Regioleren

De studenten van Terra MBO Meppel hebben dit project uitgevoerd in het kader van regioleren. Bij regioleren werken studenten aan een opdracht vanuit een externe opdrachtgever in de regio. Dit doen de studenten vanuit een studentenstichting. Ze kunnen zelf kiezen met welke opdracht ze aan de slag gaan. Gecoacht door docenten werken de studenten aan acquisitie, planning, calculatie, management en uitvoering van authentieke opdrachten uit de regio.

De studenten werken aan realistische vraagstukken van opdrachtgevers. Deze vraagstukken komen van belanghebbenden uit de directe omgeving van de school. Vanuit het bedrijfsleven, maar ook vanuit de overheid. Er zijn regionale kenniswerkplaatsen in het leven geroepen om de samenwerking tussen onderwijs en ondernemers in de regio te versterken.

Terra wil met regioleren de samenwerking met de regio versterken. Hierbij krijgen de studenten de kans om praktijkervaring op te doen én kunnen ze intensief kennismaken met de regio. Maar ook opdrachtgevers doen er hun voordeel mee. Samen met de studenten werken ze aan een betere toekomst voor het eigen bedrijf en voor de regio. Bovendien kan de ondernemer zijn/haar toekomstige werknemers leren kennen.