Talen hoeft dwangsom van 50.000 euro aan gemeente Meppel niet te betalen

Afvalverwerker Talen hoeft de dwangsom van 50.000 euro aan de gemeente Meppel niet te betalen. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald.

De gemeente legde de afvalverwerker deze dwangsom op omdat bedrijfsafval niet onder een overkapping lag. Talen ging hiertegen al in beroep bij de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente. Die gaf hem gelijk en adviseerde de gemeente om van de dwangsom af te zien. De gemeente ging daarin niet mee, waarna Talen naar de rechter stapte. Die geeft de afvalverwerker nu ook gelijk.

Bij de Milieustraat heeft de gemeente 5 controles uitgevoerd. Volgens de gemeente lag er elke keer een ‘bult afval buiten de loods’, maar Talen betwist dit. Hij claimt dat tijdens de controles niets is gevonden.

Talen diende voor 20 juli 2018 het afval te beschermen en beschermd te houden tegen inregenen. Indien hij dat niet zou doen, kreeg hij een dwangsom van 10.000 euro, die kon oplopen tot 50.000 euro.

Nieuw afval

Volgens de rechtbank gaat deze dwangsom om „reeds aanwezig afval dat is ingezameld en niet op afval dat hij in de toekomst nog gaat inzamelen. Zogezegd ‘nieuw’ afval is voor de dwangsom dus niet van belang.” Talen zelf beweert dat het afval dat buiten de loods lag, direct na de constatering binnen de loods is gelegd. Volgens hem is het afval dat na 20 juli 2018 nog buiten lag, nieuw afval. Maar volgens de gemeente is het hetzelfde afval.

De rechtbank kan uit de rapportages van de controles en de daarbij behorende foto’s niet afleiden of de hoop afval hetzelfde is. Er is volgens de rechtbank te weinig bewijs om de dwangsom hiervoor in stand te houden.

Twee andere dwangsommen

Ook maakte Talen beroep tegen twee dwangsommen van ieder 10.000 euro. Een daarvan is door de gemeente opgelegd omdat afval te dicht langs de grens van het terrein lag. De ander omdat Talen een keerwand heeft geplaatst zonder toestemming. De rechtbank oordeelde dat de dwangsom voor de keerwand onterecht is, maar voor het plaatsen van afval te dicht langs de grens van het terrein wel klopt.

Volgens het bestemmingsplan mag er geen afval liggen binnen 5 meter van de perceelgrens. Talen betwist niet dat er afval binnen deze 5-meter-grens lag. Maar volgens Talen dient dit gemeten te worden vanaf de weg en niet vanaf de perceelgrens. Hij stelt dat er daarom dus geen sprake is van een overtreding. De rechtbank ging daar niet in mee.

De gemeente en Talen liggen ook in de clinch over een keerwand. Talen zegt deze muur „onderuit te hebben gehaald toen in juni 2018 bleek dat deze verwijderd moest worden.” Deze muur heeft hij vervolgens verkocht.

Volgens de gemeente is die muur echter niet verwijderd. Het baseert zich op een bezoek van de gemeente en brandweer van juli 2018. Maar volgens de rechter „zijn er echter geen onderliggende stukken, zoals foto’s, waaruit dat valt af te leiden.” Talen verweert zich door te stellen dat er nog slechts een klein gedeelte van de muur over was. „De muur bestond echter uit 300 blokken en de koper kon deze niet allemaal tegelijk meenemen, waardoor er nog wel blokken op het terrein aanwezig waren.” Vanwege een tekort aan bewijslast is de dwangsom hiervoor volgens de rechter onterecht.