De Wolden: ook lagere ambtenaren mogen financiële knopen doorhakken

De Wolden legt de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Nog aan te wijzen ambtenaren mogen straks ook overeenkomsten aangaan en financiële knopen doorhakken.

In de huidige situatie mogen alleen leidinggevenden en zogeheten eenheidsmanagers namens de gemeente overeenkomsten aangaan. Dit leidt volgens het college van B en W tot frustraties bij de budgetbeheerders, die het overzicht verliezen. Zij staan lager op de ladder, maar worden wel geacht de uitgaven op zijn of haar werkterrein op de voet te volgen.

‘Grotere betrokkenheid en betere samenwerking’

Het mes snijdt volgens het college aan twee kanten. Door de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, ontstaat volgens B en W niet alleen een grotere betrokkenheid onder ambtenaren, maar wordt ook de onderlinge samenwerking bevorderd.

Nu is het nog zo dat leidinggevenden overeenkomsten tot een ton mogen aangaan. Eenheidsmanagers beslissen doorgaans over uitgaven tot vijf ton, maar met toestemming van de directie mogen zij ook grotere financiële knopen doorhakken. In de nieuwe opzet worden budgetbeheerders toegevoegd aan het lijstje en wordt per werkterrein het budget vastgesteld, waarvoor de persoon in kwestie verantwoordelijk is.

Gevaar van sjoemelen en fraude

Mensen, geld en verantwoordelijkheden zijn niet altijd een handige mix. Het gevaar van sjoemelen en fraude ligt op de loer. Het college spreekt van een vertrouwenskwestie en bij het aanwijzen van budgetbeheerders zullen de hoger geplaatste eenheidsmanagers selectief te werk moeten gaan: ,,Het is dan ook niet de bedoeling dat eenheidsmanagers heel erg ruimhartig en lichtvaardig om moeten gaan aan wie ze mandaat willen gaan verlenen.’’ Het is budgetbeheerders niet toegestaan ‘eigen’ opdrachten te ondertekenen.

Gedurende een jaar worden de activiteiten van de budgetbeheerders gevolgd. Daarna volgt een evaluatie.