‘De advocaat moet aan het werk’

Dwingeloo - PvdA Tweede Kamerlid William Moorlag wil dat de parlementair advocaat wordt ingeschakeld in de kwestie rond het instellen van spuitvrije zones om omwonenden te beschermen tegen gewasbestrijdingsmiddelen.

De advocaat moet uitzoeken of het via het ruimtelijke ordeningsspoor mogelijk is om dergelijke zones in te stellen.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zei begin oktober dat op dit moment de wetenschappelijk onderbouwing om spuitvrije zones in te stellen nog ontbreekt. Volgens haar is in een blootstellingsonderzoek wel vastgesteld dat meetbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in lucht, huisstof en urine kunnen worden gevonden. Schouten voegde daar wel aan toe dat uit hetzelfde onderzoek echter ook bleek, dat er geen grenswaarden werden overschreden en dat er ook geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid waren. In een eerder overleg diende Tweede Kamerlid Moorlag al een motie in via het ruimtelijke ordeningsspoor spuitvrije zones in te stellen. De motie werd door een meerderheid van de Kamer aangenomen. In een daarop volgend overleg zei minister Schouten dat dit toch niet mogelijk is.

Kamerbesluit

Moorlag vertelde in de Tweede Kamer dat het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen in nabijheid van woonhuizen, zeker bij de lelieteelt, op veel plekken spanningen geeft. „Vorige week nog hebben mensen uit Havelte daarover ingesproken bij de Provinciale Staten van Drenthe. Zij meldden het volgende concrete voorbeeld: ‘Wij zitten in de tuin te barbecueën en de spuittrekker komt voorbij. We lopen het huis in en kunnen de ingrediënten vervolgens weggooien.” Het Tweede Kamerlid denkt dat hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het wel kan om spuitvrije zones in te stellen.

„Ik vind dat we onze controlerende taak serieus moeten nemen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor al die mensen voor wie wij in deze Kamer zitten. Ik vind ook dat wij gebruik moeten maken van onze set aan instrumenten. Eén van die instrumenten is vragen of onze parlementair advocaat ernaar kan kijken.”

Een eerste verzoek om de advocaat in te zetten werd afgewezen. Nu moet de gehele Tweede Kamer zich hierover uitspreken.