Goede voornemers? Percentage mensen in Meppel dat stopt met roken ligt erg hoog

Meppel - Achtentachtig inwoners van Meppel zochten in 2018 via de huisarts hulp bij het stoppen met roken.

Dat zijn er 26,7 per 10.000 inwoners. Dat is veel meer dan in omliggende gemeenten, zo blijkt uit declaratiegegevens van verzekerden, exclusief mensen die ketenzorg ontvangen. Ketenzorg is er voor mensen die via een zorggroep in behandeling zijn voor onder andere diabetes, hart- en vaatziektes en astma/COPD.

In 2015 vroegen nog zo'n 13.000 mensen hun dokter om hulp, vorig jaar waren dit er ruim 19.000. Vooral in Friesland en Drenthe is de groep stoppers relatief groot, blijkt uit cijfers van zorgdatabureau Vektis.

Grote delen van Friesland en Drenthe lijken 'stophotspots' te zijn. Onder andere in Drentse gemeenten als Hoogeveen, Coevorden en Emmen roepen relatief veel rokers de hulp van hun huisarts in.