Ondernemen in Meppel: Christiaan Kodde
Door Christiaan Kodde

Uitspraken over fiscaliteiten

Het leven van een fiscalist wordt gekenmerkt door fiscaal nieuws. Gedurende het jaar passeren vele uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad de revue.

De eigen woning is een veel voorkomend onderwerp in talloze procedures. Daarbij speelt de hypotheekrenteaftrek vaak een hoofdrol. Een belastingplichtige kan normaal gesproken maar één eigen woning hebben als hoofdverblijf. Een uitzondering hierop is de woning in aanbouw. Deze woning mag voor maximaal drie jaren worden beschouwd als eigen woning waardoor de hypotheekrente voor die woning ook voor die periode aftrekbaar is. Wanneer de woning niet binnen deze drie jaren wordt bewoond, dan is de rente niet langer aftrekbaar. In dat geval verhuist de woning zelf ook; namelijk van box 1 naar box 3.

Onlangs had een belastingplichtige te maken met een aannemer die failliet ging. De bouw kwam hierdoor stil te liggen. Als gevolg hiervan kon belastingplichtige niet binnen drie jaar in de nieuwe woning gaan wonen. Gevolg: de rente was niet meer aftrekbaar. Mogelijke oplossing: zorg indien mogelijk dat een deel van de woning alvast versneld kan worden afgebouwd zodat de renteaftrek niet wordt beperkt.

Een ander schrijnend geval deed zich voor bij een overledene. Tijdens haar ziekbed kreeg belastingplichtige medicatie voorgeschreven maar de vele nota’s vielen pas na haar overlijden op de deurmat. De erfgenamen betaalden de nota’s alsnog en brachten de kosten in mindering in de aangifte Inkomstenbelasting van de erfgename. De rechtbank en het gerechtshof stonden de aftrek toe, maar de staatssecretaris is het hier niet mee eens. De uitgaven drukken namelijk niet meer op de overledene. Het woord is nu aan de Hoge Raad...

Afgelopen dinsdag is het Belastingplan 2020 aangenomen door de Eerste Kamer. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verlaging van de aftrek van de partneralimentatie. Aftrek in 2020 of 2019? Dit scheelt vaak 6 procent belastingaftrek en uiteindelijk in 2023 zelfs 16 procent.

Verwacht wordt dat er vele rechtszaken zullen volgen om eerder vastgestelde partneralimentatie aan te passen. Het belang is namelijk al gauw enkele duizenden euro’s. Benieuwd naar de uitkomsten? We zien de uitspraken vanzelf de revue passeren en brengen u op de hoogte waar nodig.

Rest mij u nog fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 toe te wensen.