In Memorian: Wim Drost (74) was robuuste strijder voor open grachten

Ruinerwold - Op de dag voor kerst is Wim Drost op 74-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg landelijke bekendheid als woordvoerder van actiegroep De Grachtwacht die zich vanaf 1976 met protesten en ludieke acties inzette voor het behoud van de overgebleven grachten. Zijn gezondheid haperde de laatste maanden aan alle kanten. Hij herstelde nauwelijks van een hartoperatie. Dat viel hem zwaar.

Geboren in Meppel verhuisde hij met het gezin naar Drachten. Hij logeerde ’s zomers bij een tante en oom die Bakkerij de Spiende dreven. Van nabij zag de jonge Drost hoe de grachten aan de Grote en de Kleine Oever in 1953 werden gedempt. In Drachten werd de Compagnonsvaart die door de stad stroomde, dichtgegooid. Toen Wim Drost terugkeerde in zijn geboortestad was de grachtenkwestie net uitgebroken. „Het zal me toch niet overkomen dat nu ook in Meppel de laatste grachten worden gedempt”, overpeinsde hij.

De Muggenbeet

Drost liep op een avond in café De Muggenbeet aan het Kerkplein van Frens en Rietje Ebbeling een jeugdige verslaggever tegen het lijf. Deze probeerde als contragewicht tegen het grachtenbeleid van het zittende college onder leiding van burgemeester Eijsink alias Henkie Beton tegenstemmen te mobiliseren voor artikelen in de Meppeler Courant. Tevergeefs. De eerbiedwaardige voorzitter André Stahl van Stichting Oud Meppel benadrukte dat de historische vereniging geen actiegroep was. Die moest dan maar worden opgericht, zo vonden Wim Drost en de verslaggever eenstemmig. Nog dezelfde avond was De Grachtwacht een feit.

Drost was leraar Nederlands op de Pedagogische Academie in Meppel. Hij ontwikkelde met enkele collega’s een nieuwe taalmethode. Hij was intelligent, taalkunstenaar, vasthoudend, oogde robuust met zijn imposante gestalte en zijn lange baard. Een iconische verschijning en de belichaming van de strijd voor het behoud van het water in de binnenstad. Het destijds populaire tv-programma Van Gewest tot Gewest reisde af naar Meppel. Op de door de tand destijds fors aangevreten kademuren van het Galmanspad vertelde Wim Drost het actieverhaal, over de strijd tegen een gemeentebestuur dat zich had vastgebeten in verouderde stedenbouwkundige inzichten.

Contact

De geschiedenis van een van de meest turbulente kwesties in de lokale politiek wordt momenteel in een achtdelige serie beschreven door toenmalig strijdgenoot Ed van Tellingen in het blad van Oud Meppel.

Hij had in de week voor kerst nog telefonisch contact met Wim. Hij wilde weer langskomen in de boerderij van Wim aan de Dr. Larijweg in Ruinerwold, zoals zij de afgelopen anderhalf jaar elkaar op die plek regelmatig weer zagen. Dan bracht Ed van Tellingen de nieuwste aflevering van het kwartaalblad, waarin weer een artikel van zijn hand stond over de strijd om de grachten. Of hij ging naar Wim Drost toe om het concept van het volgende verhaal door te spreken. Wim was meelezer, had knipsels, foto’s en vele herinneringen uit die tijd.

Stormachtige tijden, de geest uit de fles, demonstraties, 8000 handtekeningen, acties, affiches, nota’s, hoorzittingen. Met z’n allen op de barricaden. Meppel reageerde massaal: Grachten Dicht Geen Gezicht. Uitgedragen door woordvoerder Wim Drost. Met achter de schermen wetenschapper Lijbert Brussaard en gifkikker en ordeverstoorder Ed van Tellingen. Wim was ogenschijnlijk de rust zelve. Weldadig stemgeluid, het perfecte boegbeeld van de actiegroep.

Tien jaar later stond hij weer voor de camera’s van Van Gewest Tot Gewest. Toen was het feest in Meppel. De grachten waren gerestaureerd en veel desolate gaten in de binnenstad opgevuld met bijzondere stadsvernieuwingsprojecten.

Sterk Meppel

Uit de actiegroep ontstond de politieke beweging De Stadswacht, nu Sterk Meppel. Toentertijd was Drost de aangewezen figuur om lijsttrekker te worden. Hij weigerde categorisch. Hij had geen enkele ambitie in die richting. Hij maakte de weg vrij voor mede-actievoerders die later publieke figuren werden.

Niets in de binnenstad herinnert aan de inzet van „die Drost van Meppel”. Misschien moet De Grachtwacht nog één keer in actie komen.