Gemeente Staphorst zet ook in op windmolens tot 25 meter hoog

Staphorst - De gemeente Staphorst krijgt nog meer windmolens. Geen joekels van 200 meter hoog, maar exemplaren met een hoogte tot 25 meter. De gemeente Staphorst stelt nieuw beleid op voor het plaatsen van dergelijke kleinschalige windturbines.

Burgers die belangstelling hebben en meer willen weten over de spelregels die gelden voor het plaatsen van kleinschalige windturbines, zijn uitgenodigd op een inloopavond op donderdag 16 januari tussen 17.30 en 20.00 uur in het gemeentehuis in Staphorst. Daar wordt veel meer duidelijk.

Beschermd dorpsgezicht

Plaatsing van dit soort windturbines wordt mogelijk gemaakt in de bebouwde kom, op bedrijventerreinen en in het buitengebied bij (agrarische) bedrijven. Binnen het beschermd dorpsgezicht en in natuurgebieden zijn windturbines niet toegestaan.

Sinds woensdag 18 december ligt voor een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Kleinschalige windturbines’ met bijbehorende stukken ter inzage.

Per gebied zijn verschillende types toegestaan. Het gaat om windturbines met horizontale en een verticale as. In het stedelijk gebied zijn alleen windturbines toegestaan met een verticale as en een maximale rotordiameter van 2 meter. De ‘traditionele’ windturbines met een horizontale as mogen in het buitengebied worden geplaatst en op het bedrijventerrein ‘De Esch’.

Bij plaatsing op het maaiveld bedraagt de ashoogte van een kleinschalige windturbine maximaal 25 meter. Bij plaatsing op een gebouw mag de hoogte van een windturbine niet meer dan een derde van de bouwhoogte van het gebouw bedragen, tot een maximum van vijf meter.

Knuffelmolen

Het is een bestemmingsplan voor de hele gemeente Staphorst en dat houdt in theorie in dat iedereen die dat wil een dergelijke ‘knuffelmolen’ mag plaatsen. En dat houdt weer in dat er een woud van kleine molens kan ontstaan binnen de bebouwde kom, het beschermd dorpsgezicht uitgezonderd. Immers de toestemming is in een bestemmingsplan al geregeld.

Dat is met opzet gedaan om de regeldruk te verminderen. Mensen hoeven dan niet meer naar de gemeente voor lange procedures.