De Meenthe juicht te vroeg: bestaat helemaal geen 50, maar 49 jaar

Steenwijk - Uit historisch onderzoek blijkt dat De Meenthe niet 50 jaar, maar 49 jaar bestaat. De meeste festiviteiten voor het 50-jarig jubileum zijn daarom verplaatst naar volgend jaar.

Directeur Han Evers van Rabo Theater De Meenthe had de vraag bij de historische vereniging neergelegd om een speciale editie te maken van de Old Steenwiek in het kader van het 50-jarig bestaan. Een mail van Liesbeth Hermans, secretaris van de Historische Vereniging Steenwijk, aan De Meenthe heeft voorkomen dat het theater een wonderlijke fout zou maken.

De vereniging onderzocht de geschiedenis van De Meenthe en ontdekte een andere openingsdatum dan waar de directie en bestuur van De Meenthe van uit gingen. Naar blijkt is De Meenthe niet in 1970 maar in 1971 geopend. De exacte datum is op 11 september 1971 door toenmalig minister Engels. 

De afgelopen jaren heeft De Meenthe in vele stukken en publicaties de datum 11 september 1970 gebruikt. ‘Iets wat er op een of andere manier ingeslopen is’, zegt directeur Han Evers. Het is ‘slordig en vervelend maar er is geen man overboord. We schuiven deels met het programma en een aantal onderdelen blijft gewoon staan. We willen niet in een fout jaar de festiviteiten plaats laten vinden, dus verplaatsen we het naar volgende jaar.’