Definitieve plannen Vechtdal Verbinding positief ontvangen in Balkbrug

Balkbrug - De inloopavond over de Vechtdal Verbinding is dinsdag uitstekend bezocht. Van 16.00 tot 20.00 uur hebben veel inwoners van Balkbrug en omgeving zich laten informeren over de plannen rondom de N377, de N340 en N48.

„Mooi is dat”, zegt de heer Visscher wanneer hij naar het grote scherm kijkt waarop beelden van de toekomstige werksituatie geprojecteerd worden. Beelden die aangestuurd worden via de virtual realitybril waar een van de bezoekers mee loopt. „Het geeft toch net een beter beeld hoe het gaat worden dan wanneer je naar de papieren en schetsen kijkt”, zegt Visscher. Veel bezoekers maken van de gelegenheid gebruik om een kijkje in de toekomst te nemen.

Anderen buigen zich over de tekeningen en voorliggende plannen. Medio april gaat de schop in de grond en zal een begin gemaakt worden met de onderdoorgang in Balkbrug. Ronald Folders, voorzitter van Plaatselijk Belang Balkbrug, is blij dat de aannemer ervoor gekozen heeft om eerst in Balkbrug (en bij de aansluiting N340/A28) te beginnen. „Tegen de tijd dat men bezig gaat met de N340 kunnen we hier het extra verkeer goed afhandelen”, verwacht Folders. Projectmanager Age Beuving van de Provincie Overijssel benadrukt dat het de autonome keuze is geweest van de aannemer om voor deze volgorde te kiezen. „Als provincie mogen we daar geen invloed op uitoefenen, maar ook wij zijn blij met deze planning.”

In het centrum van Balkbrug wordt een soort platte rotonde aangelegd. Om bijvoorbeeld vanuit het zuiden van Balkbrug richting Zwolle te rijden moeten automobilisten tijdens de werkzaamheden eerst een klein stukje richting Dedemsvaart en dan via de doorsteek op de andere rijbaan komen. „Dat zal voor de nodige drukte zorgen”, zeggen diverse betrokkenen, „maar volgens de berekeningen en simulaties moet de verkeersoverlast acceptabel blijven.” De ruimte voor de aanleg van de onderdoorgang is minimaal. Toch zijn alle partijen ervan overtuigd dat het goed zal komen. „Men beseft dat het een flinke tijd lastig zal zijn”, vervolgt Beuving, „maar men ziet ook hoe het resultaat van dit alles zal zijn.”

Waar de werkzaamheden elders, zoals bij de aanleg van de nieuwe rotonde bij Varsen en het nieuwe gedeelte van de N340, buiten het verkeer plaats kunnen vinden, is dat voor het centrum van Balkbrug onmogelijk. „Het wordt flink pijn lijden, maar dan ligt er straks ook een weg waar men trots op mag zijn”, aldus Beuving. Er wordt vooral gesproken over het centrum van Balkbrug en in mindere mate over de effecten van de aanpassingen aan de rand van het dorp. Waar nu nog soms rustpunten zijn dankzij de verkeerslichten is er in de toekomst een continue stroom van verkeer te verwachten. Lastig voor de bewoners van de Zwolseweg en van de nieuwe wijk Sluis V. „Daar gaan we geen nieuwe plannen voor bedenken”, zegt Beuving. Hij verwacht dat er nog volop mogelijkheden zullen komen om in te voegen of over te steken. „In feite worden de verkeerslichten verlegd naar het oosten, want bij de op- en afritten van de N48 komen er in de toekomst ook verkeerslichten. Bovendien verwacht ik dat daardoor het licht bij het bedrijventerrein vaker op rood zal staan.”

Door Hans Berkenbos