Aantal woninginbraken in Meppel is in 2019 verdubbeld

Meppel - Het aantal woninginbraken in de gemeente Meppel is vorig jaar meer dan verdubbeld. De politie heeft vorig jaar 64 woninginbraken geregistreerd. In 2018 waren dat er nog 31. Vooral de laatste maanden van 2019 was het raak. Maar liefst 40 van de 64 woninginbraken van 2019 vonden vanaf september plaats.

Het aantal inbraken en diefstallen in winkels en bedrijven is eveneens fors toegenomen. In 2019 zijn er 37 winkeldiefstallen geregistreerd en 32 inbraken bij bedrijven, waar er in 2018 nog respectievelijk 29 en 20 werden geregistreerd.

Ook de diefstal van voertuigen is toegenomen. Er zijn 9 motorvoertuigen gestolen en 85 fietsen, bromfietsen en snorfietsen. Vooral in deze laatste categorie is er een grote toename, want in 2018 zijn er 67 fietsen, bromfietsen en snorfietsen gestolen. Toen werden er 10 motorvoertuigen gestolen. Wel is er meer gestolen uit voertuigen: 34 keer in 2019 tegenover 31 keer in 2018. Eigenaren van vaartuigen zijn wel minder het slachtoffer van diefstallen. Slechts één keer in 2019, tegenover 6 keer in 2018.

De laatste maanden van 2019 vonden er in Meppel maar liefst drie overvallen plaats. Deze vonden respectievelijk plaats in de Judith Leysterstraat, de Pieter Brueghellaan en het City Hotel. Bij al deze overvallen is gedreigd met een (steek)wapen, al dan niet echt. In totaal vonden er vorig jaar 4 overvallen plaats in Meppel, de andere was in maart. In 2018 bleef Meppel nog bespaard van overvallen.

In de gemeente is vorig jaar minder ingebroken in garages, schuren of andere ruimten die niet rechtstreeks verbonden zijn met een woning. In 2018 was het in deze ruimten 17 keer raak; vorig jaar 8 keer. Zakkenrollers zijn in Meppel ook minder actief. Vorig jaar heeft de politie slechts twee keer melding gemaakt van zakkenrollerij. In 2018 was dit nog 6 keer.

Misdrijven neemt toe in Meppel

Het totaal aantal misdrijven in de gemeente Meppel is sowieso toegenomen vorig jaar, met 12 procent. Het aantal misdrijven nam sinds 2012 alleen maar af, maar laat nu weer een stijging zien. Behalve de inbraken en diefstallen is ook het aantal bedreigingen toegenomen, met 60 procent. De politie heeft vorig jaar 33 bedreigingen geregistreerd.

Ook de wapenhandel in Meppel is fors toegenomen, met 75 procent: van 4 meldingen in 2018 naar 7 vorig jaar. Drugshandel is daarentegen wel gedaald: van 13 meldingen in 2018 naar 10 vorig jaar.

De grootste stijging zit echter in het openlijk geweld. Die misdrijf is met 150 procent toegenomen. De politie heeft vorig jaar 5 meldingen van het openlijk geweld plegen tegen personen geregistreerd.

De meest voorkomende misdrijf in de gemeente is fraude, maar liefst 148 geregistreerde misdrijven volgens de politie. In 2018 registreerde de politie nog 126 fraudegevallen in Meppel. Na fraude komt vernieling en zaakbeschadiging het meest in Meppel voor: 118 keer. Dit is net iets minder dan in 2018: toen was het 123 keer raak.

Onderwerp 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Woninginbraken 64 31 75 54 88 78 128 101
Totaal misdrijven 1073 958 1080 1274 1584 1625 1599 1685