MSC-Amslod gooit het roer drastisch om

Meppel - Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het clubhuis heeft het bestuur van MSC-Amslod donderdagavond twee belangrijke koerswijzigingen ten aanzien van het seniorenprestatievoetbal aan de leden gepresenteerd.

Allereerst neemt MSC-Amslod met ingang van het seizoen 2020-2021 afscheid van het prestatievoetbal op hoofdklasseniveau. Ten tweede stopt de club vanaf dat moment ook met prestatievoetbal op zondag en wordt voor prestatievoetbal op zaterdag gekozen.

Afnemende binding

De ontwikkelingen rond het eerste zondagteam - momenteel nog actief in de hoofdklasse - laten duidelijk zien dat de kosten stijgen, terwijl de toeschouwersaantallen en daarmee de opbrengsten structureel dalen. Daarnaast telt de selectie amper MSC’ers en/of spelers uit Meppel en is sprake van een afnemende binding met de rest van de vereniging. Het gat tussen JO19-1 en ‘Zondag-1’ is (te) groot en de animo om in een prestatief tweede zondagteam te spelen is er niet. Talentvolle jeugdleden haken daarom af.

Het eerste zaterdagteam speelt momenteel in de vijfde klasse. Door het lage niveau heeft dit team nog weinig status binnen de vereniging zelf en in Meppel en omstreken. Daardoor blijkt het in de huidige situatie geen optie voor talentvolle jeugdleden om over te stappen, zeker niet zolang er nog een ‘Zondag 1’ is. Volgens het bestuur van MSC-Amslod is in het geval van ‘Zaterdag 1’ echter wél sprake van een groeiende binding met (jeugd)leden en de rest van de vereniging.

Duidelijke keuzes

Na een grondige analyse van de huidige situatie en een zorgvuldige afweging van alle mogelijke scenario’s heeft het bestuur van MSC Amslod dus twee duidelijke keuzes gemaakt. Om een gezonde en duurzame clubtoekomst te garanderen en om op zo kort mogelijke termijn te voldoen aan de doelstelling ‘meer MSC’ers in MSC 1’ kiest MSC-Amslod ervoor om met ingang van volgend seizoen afscheid te nemen van prestatievoetbal op hoofdklasseniveau. Om een betere aansluiting van JO19-spelers met het seniorenprestatievoetbal te realiseren en naast een prestatief eerste seniorenteam ook een prestatief tweede team in de competitie te brengen, kiest MSC-Amslod ervoor om met ingang van volgend seizoen het zwaartepunt van het seniorenprestatievoetbal van de zondag naar de zaterdag te verleggen. Het recreatievoetbal op zondag blijft wél bestaan bij MSC-Amslod.

Doel 

Het bestuur van MSC-Amslod stelt zich tot doel dat het eerste seniorenteam binnen vijf jaar uitgroeit tot een zaterdagtweedeklasser, waarbij het tweede team in een zo hoog mogelijke reserveklasse speelt en de seniorenselectie (bestaande uit MSC-Amslod 1 en 2) voor minimaal 75% uit zelfopgeleide jeugd bestaat en/of spelers met een sterke binding met MSC-Amslod en/of Meppel.

Tijdens de bijeenkomst in het MSC-clubhuis had een aantal leden moeite met de door het bestuur gekozen wijze om tot deze voorstellen te komen en te communiceren. Wel was er onder de aanwezige leden veel begrip voor de voorstellen zélf.


MEER LEZEN?
Mis niets van het nieuws uit Meppel en omgeving!