Vrouwen van Nu huldigt vier jubilarissen

Meppel - Tijdens de jaarvergadering van Vrouwen van Nu zijn 4 jubilarissen in het zonnetje gezet in Wijkcentrum de Poele.

De dames H. Uiterwijk de Boer en M. Wind-Huisman zijn 25 jaar lid. De dames J. Kuiper-Vierhoven en G. de Roo-Prinsen zijn 40 jaar lid.

Alle vier kregen ze een oorkonde, een bos bloemen en een speldje.

De volgende ledenavond vindt plaats op 20 februari, en heeft De Shackleton Tour (Op reis naar Antartica)als thema.