‘Waarom heeft Meppel het Schone Lucht Akkoord niet getekend?’

De fractie van Sterk Meppel wil van het gemeentebestuur weten waarom het niet het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend.

Dagblad van het Noorden publiceerde 14 januari dat inwoners van Drenthe, Groningen en Friesland de schoonste lucht van Nederland hebben, maar dat Meppel, Hoogeveen en Groningen de meeste luchtvervuiling van de drie noordelijke provincies hebben. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. De gemeente Meppel laat de hoogste scores van het Noorden zien qua fijnstof in microgram per kubieke meter.

„Was de gemeente op de hoogte van de cijfers van het RIVM dat er onder andere in Meppel de meeste luchtvervuiling is?”, vraagt de fractie van Sterk Meppel (SteM) zich af.

Schone Lucht Akkoord

Het Rijk sloot samen met 9 provincies en 36 gemeenten het Schone Lucht Akkoord af. Hierin is onder andere afgesproken dat er naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit wordt gestreefd. De ambitie is om toe te werken naar het verminderen van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030. Gemiddeld leven Nederlanders namelijk negen maanden korter door luchtverontreiniging. Ook overlijden er jaarlijks ongeveer 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging

In het akkoord worden maatregelen voorgesteld voor de sectoren (weg)verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Hiermee moeten tussen de 4000 en 5000 vroegtijdige sterfgevallen worden voorkomen.

Het Rijk trekt voor het Schone Lucht Akkoord 50 miljoen euro uit. Gemeenten en provincies trekken nog eens tientallen miljoenen uit.

‘Gaat Meppel nog ondertekenen?’

Het akkoord, dat loopt tot en met 2030, is op 13 januari ondertekend door de gemeenten, provincies en Het Rijk. De fractie van SteM vraagt zich af of de gemeente wel op de hoogte was van dit akkoord. „Is het college van plan om het Schone Lucht Akkoord alsnog te ondertekenen en actief mee te werken om de doelstelling te halen?”

De provincie Drenthe heeft het akkoord wel ondertekend, maar geen enkele Drentse gemeente doet mee aan het akkoord.