Provincie wil 250.000 euro steken in Kromme Elleboog

De provincie Drenthe wil een subsidie van 250.000 euro toekennen aan de gemeente Meppel voor het opknappen van de Kromme Elleboog.

"Door in de Kromme Elleboog te investeren wordt een langlopende vastgoedontwikkeling eindelijk gerealiseerd en de ruimtelijke kwaliteit van dit deel van de binnenstad van Meppel van een impuls voorzien”, zegt gedeputeerde Henk Brink.

Aan de Kromme Elleboog, en de Groenmarkt, verrijst momenteel een appartementencomplex bestaande uit 52 appartementen. Ook komt er een parkeergarage en wordt het openbaar gebied van de Kromme Elleboog heringericht. Vroeger stond op deze locatie de drukkerij van Boom Pers. Tijdens het slopen hiervan werden archeologische vondsten gevonden.

Duurzaam

Het complex aan de Kromme Elleboog wordt het eerste gasloze appartementengebouw in Meppel. De realisatie van het project wordt duurzaam uitgevoerd. In het ontwerp zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen verwerkt, zoals hoge isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. De CO2-uitstoot wordt tijdens de bouw geminimaliseerd.

De parkeergarage is naar verwachting medio 2020 klaar zijn. De appartementen worden in het najaar opgeleverd. Later dit jaar wordt ook de inrichting van de Groenmarkt en de Kromme Elleboog aangepakt.

Subsidie

De subsidie komt voort uit de Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit. Deze regeling is onder meer bedoeld om gestagneerde gebiedsontwikkelingen in de bebouwde kom vlot te trekken. Het is de bedoeling dat hiermee de verpaupering wordt tegengegaan en de ruimtelijke kwaliteit verbeterd wordt.

De Provinciale Staten moet nog wel akkoord gaan met de subsidie.